Türkçe

Symbios – Membranlar

GBR/GTR membranlar

Dental membranlar, gingival dokuların bölgeye sızmasını engelleyerek defekti stabilize etmek ve kontrol altına almak için kullanılır. Bir istisna olan Symbios PerioDerm Acellular Dermis ise fasiyal dişeti çekilmesi defektlerinin tedavisinde kullanılır.

Rezorbe olabilen membranlar

Symbios rezorbe olabilen dental membranlar, hücresel içe büyüme ve vaskülarizasyon için bir altyapı sağlanmasına, kemik iyileşmesinin yönlendirilmesine ve hücresel ve bakteriyel infiltrasyonun engellenmesine yardımcı olur. Rezorbe olabilen membranlar cerrahi olarak çıkarma gereksinimini ortadan kaldırmak için absorbe olacak şekilde tasarlanır.

Symbios Collagen Membrane SR

Symbios Collagen Membrane SR (yavaş rezorbe olan) bovin aşil tendonundan elde edilen ve biyorezorbe olabilen, implante edilebilir tip I kollajendir. Dental cerrahi prosedürlerinde kullanım içindir. Membran bir bariyer işlevi görerek, dental implant, kemik defekti veya kret rekonstrüksiyonu vakalarında dental cerrahinin ardından yara iyileşmesine yardımcı olur. Fiber matris yapı, doku entegrasyonuna olanak tanımanın yanı sıra bakterilerin ve epitelyal hücrelerin doğrudan geçişini engeller.

  • Hasta için güvenlidir - Bovin aşil tendonundan türetilen yüksek derecede saflaştırılmış tip I kollajen
  • Epitelyal aşağı büyümeyi önler - Hücre oklüziftir
  • Membranı yırtılmadan yerine sütürleyebilir veya çivileyebilirsiniz - Benzersiz fiber yönelim yüksek çekme direnci sağlar
  • Kolay yerleştirme için yeterince sert, yine de kretin üzerine kolaylıkla yayılır - Optimize esneklik sunar. Kuru ya da hidrate olarak yerleştirilebilir

Symbios Collagen Membrane pre-hydrated 

Symbios Collagen Membrane prehidrate bovin perikardından türetilen, saflaştırılmış intakt kollajen dokusudur. Membran, önceden hidratlı olarak benzersiz şekilde teslim edilmesi sayesinde immediat olarak kullanılabilir; esnektir ve defektin biçimine kolayca uyum sağlar.

  • Yarı geçirgen; besleyici öğeler ve makromoleküller için geçirgendir
  • Sağlam doku, sütür çekme direncine karşı yüksek mekanik mukavemet sağlar
  • Kemik defekti bölgesine epitelyal aşağı büyümeyi önlemek için bir hücre bariyeri görevi görür
  • Membran yaklaşık 0,5 mm kalınlığındadır
  • Cerrahi sırasında son uyum için kolaylıkla tıraşlanabilir