image-comparison grip-lines arrow-top-right zip arrow-right video minus arrow-back text shop twitter file home quick-order arrow-left youtube search arrow-down check all filter site_references image Slice 1 zoom 🎬 icons / _ icon size / _ download-queue Created with Sketch. chevron-down arrow-right picture pdf podcast exe plus hotline close xxx-1 burger clipboard linked-in ppt Artboard 🎬 icons / _ icon size / _ download-queue_add Created with Sketch. Layer 1 Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 My Account press_releases Created with Sketch. PRESS ds-instruments ds-preventive ds-implants ds-endodontics Cart presentation Created with Sketch. DS-Preventive-Icon-Grey video Created with Sketch. other Created with Sketch. text_piece Created with Sketch. promotion Created with Sketch. Spare Parts ds-imaging-systems case_study Created with Sketch. ds-treatment-centers broschure Created with Sketch. ds-prosthetics ds-restorative video Created with Sketch. flyer Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. article Created with Sketch. image Created with Sketch. Service ds-cad-cam Quick Order Dentist Chair study Created with Sketch. ds-orthodontics ds-implants ds-endodontics ds-cerec digital-scan grinder ds-diagnosis step_1 analyse ds-abutment-placement more-quality initiative scan more-quality ds-polishing digital ds-irrigation ds-treatment-centers treatment ds-restorative ds-implant-planning realistic construct book ds-planning-impression mirror anwender ds-preventive planning-2 ds-obturation ds-cad-cam 04 ds-implant-placement ds-retention-protection ds-anesthetics restauration form ds-inlab oven robot plan place ds-orthodontics overlay ds-bone-regeneration ds-treatment-preparation vorher_nachher ds-maging-systems wifi omnicam treatment consulting planning comparison ds-set-up ds-prosthetics support step_3 ds-tooth-preparation ds-treatments ds-scaling step_2 ds-instruments software quote-english quote-french quote-text-german Created with Sketch. upload Created with Sketch. version Created with Sketch. globe
Türkçe
Home Rejeneratif çözümler Symbios Kemik Greftleme Malzemeleri

Symbios – Kemik grefti malzemeleri

Hastalarınızın kemik miktarını etkileyen defektlerde, kemik grefti malzemeleri yeni kemik oluşturmanıza veya mevcut kretleri yeniden şekillendirmenize yardımcı olabilir. Symbios ürün serisi, istediğiniz kemik rejenerasyonu sonuçlarını elde etmeniz için geliştirilmiş xenogreft, allogreft ve sentetik kemik grefti malzemelerini içerir.

Symbios Xenograft Granules

Xenograft kemik grefti malzemesi

Xenograft kemik rejenerasyonu malzemesinde bulunan osteokondüktif hidroksilapatit (doğal kemikte bulunan hidroksilapatite benzer), insan dışı donörlerden türetilir. Xenograft kemik grefti, çevreleyen alandaki kemiğin büyüyerek defekti kapatmasını sağlayacak bir altyapı işlevi görür.

Fikojenik kemik grefti malzemesi

Algden elde edilen ürünler insan kemiğine çok benzerdir. Algden türetilen (fikojenik) tüm malzemeler 1,1 cm3/g'a kadar yüksek özgül porozite sergiler. Birbirine bağlı poroz kanal sistemli bal peteğine benzeyen benzersiz yapıları ve spesifik kimyaları, fikojenik malzemelerin yüksek in-vivo (vücut içi) biyoaktivitesi için belirleyicidir.

Symbios Xenograft Granules

Symbios Xenograft Granülleri, periodontal, oral ve maksillofasiyal cerrahi için uygun görülen domuz kaynaklı kemik mineralidir. Otojen kemiğin endike olmadığı veya önerilen cerrahi prosedürün gereksinimlerini karşılamak için yeterli miktarda bulunmadığı durumlarda, Symbios Xenograft Granüllerin kullanımı değerlendirilebilir.

 • Yüksek derecede gözenekli karbonat apatit partikülleri
 • Hücre kondüksiyonu sağlayan doğal por yapısı
 • Osteokondüksiyon ve yeni kemik depozisyonu için yüksek düzeyde intra- ve inter-partikül boşluk

Symbios Biphasic Bone Graft Material (BGM)

Symbios Biphasic Bone Graft Material, kırmızı algden (deniz yosunu) türetilmiş rezorbe olabilen inorganik bir kemik oluşumu malzemesidir. Bileşimi %20 hidroksiapatit ve %80 β-trikalsiyumfosfattan oluşmaktadır. Yüksek trikalsiyumfosfat içeriğinden dolayı ürün, saf hidroksiapatitten belirgin şekilde daha hızlı rezorbe olur.

 • Osteokondüktif - Kemik benzeri özellikler ve birbirine bağlı porlar
 • Tam iyileşme (restitutio ad integrum) sağlayan rezorbsiyon kinetiği - Malzeme degradasyonu ve kemik remodelizasyonu/iyileşmesi dengelidir. Neredeyse tamamen rezorbe olur
 • Hacim stabilitesi - Rezorbsiyon özellikleri, kemik oluşumu sırasında hacim stabilitesi sağlar
 • Doğrudan uygulama - Hastanın kanıyla satürasyon ve otojen kemik parçacıklarının eklenmesi iyileşmeyi geliştirir

Frios Algipore

Yüksek derecede poröz hidroksiapatit – kırmızı algden türetilen, doğal kemikte bulunan hidroksiapatite son derece benzeyen kemik rekonstrüksiyonu malzemesidir:

 • Kemik oluşumuna destek verir – birbirine bağlı porlar ve pürüzlü yüzey sayesinde osseokondüksiyon.
 • Neredeyse tamamen rezorbe olur – Frios Algipore, tam iyileşme (restitutio ad integrum, yani defektsiz iyileşme) sağlayan bir kemik rejenerasyonu malzemesidir.
 • Stabil hacim – ideal rezorbsiyon kinetiği tüm kemik oluşumu fazı boyunca stabil formda bir iskele oluşturur.
 • Endikasyon için uygun – üç değişik tane boyutunda mevcuttur.
 • Doğrudan uygulama – hastanın kanıyla karışır.
 • 25 yılı aşkın klinik deneyim – Frios Algipore 1988 yılından beri başarıyla kullanılmaktadır, 1998 yılından bu yana CE işaretini taşımaktadır ve 2003 yılında ABD'de FDA onayını almıştır.