Türkçe

Xive – Cerrahi

Xive ile cerrahi esneklik

Xive tüm hasta vakalarınızda güvenli ve öngörülebilir sonuçlar almanıza yardımcı olur. Xive, çene anatomisindeki varyasyonlarla uyumlu olan implant genişlikleri ve uzunlukları sunar. Özel yiv tasarımı, en sert kortikal kemikte bile güvenli ve atravmatik bir implant yerleştirme işlemini garantiler. Buna ek olarak silindirik implant gövdesi, anatomik olarak karmaşık durumlarda bile mevcut kemik hacminin optimize şekilde kullanılmasını sağlayarak ilave greftleme prosedürlerini birçok durumda gereksiz kılar. 

Xive'ı yerleştirme işlemini geleneksel veya bilgisayar kılavuzlu tedavi planlaması yöntemleriyle yapabilirsiniz. Hastanızla kapsamlı bir görüşme yapmanız, hastanın tedaviden ne istediğini ve beklediğini kesin olarak belirlemek, olası kontrendikasyonları keşfetmek ve tedaviyi ayrıntılı bir şekilde hastaya açıklamak, uygun tedavi planlamasının belirlenmesinde temel oluşturur.

Geleneksel tedavi planlaması

Radyografik şablonlar

Şeffaf bir şablon implant görüntülerini radyografilerin üzerine getirmenizi, böylelikle implant yerleşimi planlamasını daha kolay yapabilmenizi sağlar. Şablonlar implantlara özel olarak hazırlanmıştır ve radyografilerin büyütme oranlarına karşılık gelecek şekilde farklı büyütme oranlarına sahiptirler.

Cerrahi şablon

Hastanın ağzında hassas şekilde konumlandırılabilen, radyografik bilyeler içeren ısıyla şekillendirilmiş bir splinttir. Splint daha sonra geleneksel olarak fabrike edilmiş bir cerrahi şablon olarak değiştirilebilir. Friadent Select komponentleriyle protez öncesi planlama basitleştirilir.

Simplant – Bilgisayar rehberliğinde tedavi planlaması

Simplant dental planlama yazılımı size doğru ve öngörülebilir cerrahi seçenekler sunar. Hastanın anatomisini ve anatominin önerilen restorasyonla tam ilişkisini değerlendirmenize yardımcı olur. Tedavi planlamasını dental ekibinize, dental laboratuvarınıza ve hastaya kolaylıkla iletebilirsiniz - tedavinin neleri kapsadığını herkes görebilir ve anlayabilir.
 
  • Tercih edilen restorasyonu hesaba katan, sub-milimetre aralığında güvenli üç boyutlu planlama.
  • İmplantlar arasındaki veya sinire giden çok dar açıklıkları gösteren otomatik çatışma kontrolü.
  • Beklenen primer stabiliteyle ilgili doğru çıkarımlar sağlayan, peri-implant kemik kalitesi hakkında bilgiler.

Simplant hakkında daha fazlasını öğrenin.

En dar boşluğu veya dişsiz bir çeneyi dolduruyorsanız, sert veya yumuşak kemikte çalışıyorsanız, tek veya iki aşamalı bir protokol (immediat yükleme veya gecikmeli yükleme) uyguluyorsanız, Xive'da her zaman uygun bir çözüm bulabilirsiniz. 

Xive implant serisi, 3,0–5,5 mm çaplarındaki ve 8–18 mm uzunluklarındaki subgingival Xive S ve transgingival Xive TG implantlarını içerir. Bunun yanı sıra kemik içi kısım aynı olduğu için, implant bölgesi preparasyonunda aynı aletleri kullanabilir ve cerrahi prosedür sırasında hangi implantın yerleştirileceğini belirleyebilirsiniz.

Silindirik bir implant gövdesi ve patentli yiv tasarımını (krestal bölgede kondensasyon sağlar) birleştiren Xive'ın implant tasarımı, tüm kemik tiplerinde optimal primer stabiliteyle güvenli ve atravmatik bir implant yerleştirme işlemini garantiler.

Friadent plus yüzeyine sahip benzersiz üç bölümlü hibrit, kemik oluşturan hücreler için stabil adezyonu destekler ve kemik oluşumunu indükler; implant omzunda bulunan küçük uzantı ise kemik ve implant arasındaki servikal boşluğu sıkıca kapatarak protetik bileşenlerin yerleştirilmesini kolaylaştırır.

Xive ile aşağıdakiler dahil olmak üzere kolay ve etkin bir şekilde farklı koşulları ve tedavi modalitelerini yönetebilir ve bunlara uyum sağlayabilirsiniz:

  • Bir ve iki aşamalı prosedürler
  • İşlevsel ve işlevsel olmayan immediat restorasyon
  • İmmediat ve erken yükleme
  • Tek parçalı implant tipi Xive TG'nin kullanıldığı transgingival yaklaşımlar

 

Subgingival Xive S Implant

Uzunluklar: 8–18 mm

Transgingival Xive TG Implant

Uzunluklar: 8–15 mm

Xive, klinik tercihlerinize göre ilave modüllerle özelleştirilebilen üç adet önceden hazırlanmış modüler cerrahi kit sunar. Anlaşılır piktogramlar ve sisteme özel renk kodları cerrahi işlem sırasında kullanıcı için rahat bir rehberlik sağlar. Tüm aletler silikon tutucularda sağlam şekilde sabitlenir. 

Xive Surgical Kit D 3.0–5.5 mm / S + L

Xive TG dahil olmak üzere tüm implant koleksiyonunu destekler. 3,0–5,5 mm çaplarındaki Xive İmplantların yerleştirilmesi için gereken tüm aletler dahildir, aletlerin uzunlukları: S (kısa) ve L (uzun).

Xive Surgical Kit D 3.0–3.8 mm / S

En sık kullanılan implantlar için geliştirilmiş içerik sunar. 3,0–3,8 mm çaplarındaki Xive İmplantların yerleştirilmesi için gereken tüm aletler dahildir, aletlerin uzunlukları: S (kısa).

Xive Surgical Kit D 3.0 mm / S + L

Yalnız dar implantlara yönelik minimum içeriği sunar. 3,0 mm çaplarındaki Xive İmplantların yerleştirilmesi için gereken tüm aletler dahildir, aletlerin uzunlukları: S (kısa) ve L (uzun).

Xive, kemik kalitesine bağlı olarak preparasyon sırasında cerrahi protokolde değişiklik yapmanıza olanak tanır. Delme protokolü, osteotomi preparasyonunda size tam kontrol sağlamak için tasarlanmıştır, kemiğe özel preparasyon protokolü ile kondensasyon sağlayan implant yivi tasarımının kombinasyonu sayesinde, klinik tedavi yaklaşımınızı karşılar ve optimal primer implant stabilitesi sağlar. 

Kullanışlı delme seçenekleri

Xive çok kullanımlık twist frezlerinin iki uzunluk seçeneği mevcuttur:

  • Kolay kullanım için (örneğin, posterior bölge uygulamaları) Xive twist frez S (kısa).
  • Anterior bölge uygulamaları ve maksimum 18 mm'lik implant uzunluğu için Xive twist frez L (uzun).

Renk kodlu halkalar Xive twist frezlerin uzunluklarını tanımlar. Preparasyon derinliklerini belirten oluk ve lazer işaretleri (zebra tasarımı) kombinasyonu, cerrahi sırasında işaretlerin okunmasını kolaylaştırır. Mükemmel kesme özellikleri sağlayan iki yüze sahip frez tasarımı, implant bölgesi preparasyonunun etkin şekilde yapılmasını garantiler. 

Nasıl çalışır (animasyonu izleyin)

Kemiğe özel preparasyon

Kondensasyon sağlayan implant tasarımı ile birlikte implant bölgesi krestal bölümünün preparasyonunu kemik tipine göre değiştirme imkânı sağlayan Xive, tüm kemik tiplerinde mükemmel primer stabiliteye erişir -(D I) dansitesindeki sert kemikte atravmatik ve nazik, (D IV) dansitesindeki yumuşak kemikte ise stabil ve güvenlidir.

Gereken implant çapı osteotomide oluşturulduğu zaman, genellikle bir sonraki adım klinik duruma uyarlamak amacıyla kemiğin krestal preparasyonudur. 

Krestal frezin delme derinliği kemik dansitesine bağlı olarak değişir, aynı zamanda osteotomi preparasyonu da Xive vida implantlarının yerleştirilmesi sırasında kortikal kemiğin yüklenmemesi için ideal koşulların oluşmasını garantiler.