Polski
Home Back

Xive — Protetyka

Elastyczność odbudowy przy zastosowaniu systemu Xive

System Xive to liczne innowacyjne opcje protetyczne, w tym elementy prefabrykowane i wykonane indywidualnie, zarówno na poziomie implantu, jak i łącznika, umożliwiające w większości sytuacji wykonanie natychmiastowej odbudowy. Głębokie, sześciokątne połączenie wewnętrzne zapewnia precyzyjne osadzanie łącznika w przejrzysty sposób w jednej z sześciu możliwych pozycji z możliwością zmiany. 

Metoda leczenia

W ramach systemu implantologicznego Xive dostępnych jest wiele metod leczenia protetycznego. Dzięki temu można znaleźć optymalne rozwiązanie dla danego pacjenta. Do wyboru są na przykład rozwiązania takie jak: platform switching, ułatwiające modelowanie tkanek miękkich, odbudowy wykonywane w gabinecie metodą zgrzewania wewnątrz jamy ustnej oraz szybkie w wykonaniu, estetyczne protezy dla pacjentów wymagających odbudowy pełnego łuku. 

Natychmiastowe obciążanie i odbudowa tymczasowa

System Xive z koncepcją TempBase oferuje możliwość szybkiego wykonania estetycznie atrakcyjnej odbudowy tymczasowej. Jeśli pozwalają na to warunki początkowe, metody TempBase można użyć do odbudowy pojedynczych zębów, a nawet do bardziej złożonych odbudów.

 • Prostota - koncepcja TempBase 3 w 1: przenośnik, czapeczka do rejestracji indeksu i tymczasowy łącznik -  wszystko w jednym.

 • Bezpieczeństwo — zamontowany fabrycznie element TempBase umożliwia wykonanie odbudowy tymczasowej bez wymiany komponentów (tzn. bez dodatkowego ryzyka). Pozwala na wykonanie natychmiastowej odbudowy tymczasowej i niefunkcjonalne natychmiastowe obciążenie.

 • Szybkość wykonania — możliwość przycięcia prefabrykowanej, dokładnie dopasowanej czapeczki TempBase Cap w celu utworzenia bazy dla wysokiej jakości tymczasowej odbudowy na implantach; następnie można na miejscu w gabinecie wykonać tymczasową koronę.

 • Ekonomiczność — wielofunkcyjny element TempBase jest dostarczany w zestawie z Xive S — nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z tymczasowym łącznikiem.

Opcje protetyczne w przypadku nachylonych implantów

Przy użyciu suprastruktury Atlantis na implantach Xive TG można wykorzystać wszystkie zalety odbudowy wykonywanej indywidualnie, w tym wykonanie w technologii CAD/CAM, a jednocześnie rozwiązanie takie jest opłacalne. Konstrukcja przezdziąsłowa eliminuje konieczność zastosowania dodatkowych łączników, a jednoetapowy zabieg chirurgiczny oznacza oszczędność czasu oraz jest dogodny dla pacjenta.

Przy użyciu implantu Xive TG można również osiągnąć stabilizację pierwotną we wszystkich typach kości. Do odbudowy protetycznej na implancie Xive TG można wybrać indywidualnie wykonaną suprastrukturę do protezy stałej lub ruchomej.

 • Jednoetapowy zabieg chirurgiczny.
 • Oszczędność czasu.
 • Korzystna cena.
 • Precyzyjne, pasywne dopasowanie.

Platform-Switch

Na poziom wyrostka kostnego i stan tkanki miękkiej otaczającej implant stomatologiczny wpływa wiele czynników. Niektóre czynniki są związane z konstrukcją implantu. Wykorzystanie łączników o zmniejszonej średnicy, zwane Platform-Switch (PS), może przynieść następujące rezultaty:

 • Zwiększenie objętości tkanki miękkiej — Stosowanie komponentów PS pozwala na przeniesienie przejścia między implantem a łącznikiem w kierunku środka i poprawienie profilu wyłaniania korony; metoda platform-switch ma na celu zwiększenie objętości tkanki miękkiej, co przyczynia się do poprawienia długofalowych wyników estetycznych.

 • Poprawienie zachowania kości brzeżnej — pozytywne efekty metody PS opisano w wielu badaniach w ciągu ostatnich lat. Jest to obecnie powszechnie akceptowane rozwiązanie. W metaanalizie opublikowanej przez M.A. Atieha i in. wysunięto następujący wniosek: 

  „Utrata poziomu kości brzeżnej wokół implantów z opcją platform-switching była znacznie mniejsza niż wokół implantów o standardowej dopasowanej platformie”. *

* Atieh MA, Ibrahim HM, Atieh AH. Platform Switching for Marginal Bone Preservation Around Dental Implants: A Systematic Review and Mata-Analysis. Journal of Periodontology 2010;81(10):1350–66. 

 

 

Koncepcja estetyki indywidualnej

Koncepcja estetyki indywidualnej pozwala na uzyskanie znakomitych wyników estetycznych w zaledwie kilku krokach i można ją wykorzystać w codziennej praktyce do uzyskania:

 • perfekcyjnie dopasowanych
 • łatwiejszego modelowania tkanki miękkiej

Kroki w koncepcji estetyki indywidualnej

Krok 1: Indywidualnie dostosowywany protokół chirurgiczny — dzięki opatentowanemu połączeniu procedur preparacji właściwych dla danych kości oraz kształtu gwintu stymulującego kondensację kości można uzyskać znakomitą stabilizację pierwotną nawet w miękkiej kości.

Krok 2: Indywidualne śruby gojące/elementy tymczasowe — dzięki łącznikowi Friadent EsthetiCap łatwo można uzyskać wysokiej jakości estetyczne tymczasowe korony i mosty.

Krok 3: Indywidualny wycisk — wykonywanie indywidualnych transferów wyciskowych w zaledwie kilku krokach.

Krok 4: Indywidualne łączniki — wykonywanie indywidualnych, estetycznych łączników ceramicznych z metalową podbudową przy użyciu TitaniumBase.

Natychmiastowa odbudowa na konstrukcjach zgrzewanych w jamie ustnej

WeldOne zapewnia stabilną, pasywnie dopasowaną konstrukcję dla tymczasowej lub trwałej protezy stosowanej do natychmiastowych odbudów. Jest to rozwiązanie do natychmiastowego lub odroczonego obciążenia. To szybkie i ekonomiczne rozwiązanie umożliwia wykonanie odbudów częściowych i pełnego łuku w dniu zabiegu.

Koncepcja WeldOne jest zaprojektowana wyłącznie do implantów stomatologicznych firmy Dentsply Sirona Implants.

Inteligentne rozwiązanie charakteryzujące się wygodą i wszechstronnością

Pacjenci pokładają w stomatologach ufność, że ci pomogą im odzyskać możliwość swobodnego jedzenia, mówienia i uśmiechania się. Dzięki systemowi SmartFix w połączeniu z systemem Xive można poprawić jakość życia pacjentów bezzębnych poprzez bezpieczną i solidną, natychmiastową odbudowę pełnego łuku.

Po prostu inteligentne rozwiązanie

Metoda SmartFix w połączeniu z systemem Xive daje następujące korzyści:

 • krótszy czas leczenia
 • prostsze metody wykonywania zabiegów
 • usprawnienie procedur

Wszystko to przy zachowaniu przewidywalności efektów leczenia pacjentów z bezzębiem.

Proces cyfrowy

Nawigowany komputerowo proces leczenia implantologicznego Simplant pozwala na precyzyjne planowanie zabiegu i uzyskanie przewidywalnych wyników protetycznych.

Jedyny w swoim rodzaju system implantologiczny charakteryzujący się dobrą stabilizacją pierwotną

W przypadku systemu implantologicznego Xive wykazano możliwość natychmiastowego obciążania implantu, również dzięki protokołowi wiercenia, który zapewnia dobrą stabilizację pierwotną.

Łatwe osadzanie łączników

Krótki i elastyczny uchwyt umożliwia łatwe osadzanie łączników MP nawet przy ograniczonej ilości miejsca.

Jak to działa?

Osadzanie łącznika MP

Animacja przedstawiająca łatwe osadzanie łącznika MP Abutment przy użyciu krótkiego, elastycznego uchwytu.

Wszechstronność odbudowy

Łączniki Ankylos Balance Base, proste oraz nachylone pod kątem 15° i 30°, bez opcji antyrotacji, pozwalają na ustawianie w pełnym zakresie 360°, a zatem znalezienie idealnego kąta dla każdego przypadku. Wąski kształt łącznika ułatwia jego zamocowanie, zaś dzięki zmniejszonej wysokości elementu pozostaje więcej miejsca w łuku na planowanie protezy.

Nachylony kanał dostępowy dla śrub

Nachylenie kanału dostępowego dla śrub to opcja wyjątkowa dla mostów i hybryd Atlantis, sprzyjająca uzyskaniu idealnych efektów estetycznych i funkcjonalnych, jak również uproszczeniu montażu i zdejmowania protezy.

Indywidualnie projektowane konstrukcje

Mosty i hybrydy Atlantis powstają w technologii wytwarzania przyrostowego, a na nich opierają się indywidualnie projektowane konstrukcje i elementy retencyjne.

Podstawy naukowe

Degidi M, Daprile G, Piattelli A.

Primary stability determination by means of insertion torque and RFA in a sample of 4,135 implants. 

Clin Implant Dent Relat Res 2012;14(4):501-07.

Do przykręcanych mostów i belek w systemie Xive wykorzystywane są solidne tytanowe łączniki proste lub kątowe do konstrukcji odlewanych lub odbudowy wykonane w technologii CAD/CAM na implantach Xive TG. Wykonując protezę wspartą na belce lub most w technologii CAD/CAM oparte na implantach przezdziąsłowych Xive TG można połączyć zalety odbudów indywidualnych CAD/CAM z niską ceną.

Łączniki wielofunkcyjne Friadent Multi-purpose (MP)

Łączniki MP to solidne łączniki tytanowe przeznaczone do rekonstrukcji zgryzu opartej na przykręcanym moście lub belce. Łącznik MP składa się z wkładki  MP oraz odpowiedniej śruby łącznika. Wszystkie kroki są przeprowadzane na poziomie łącznika:

 • Do prostej, dokładnej produkcji mostów z rękawami wykonywanymi przy użyciu modeli gipsowych lub woskowych.
 • Do mocowania protez nakładkowych opartych na belce.
 • Osadzone łączniki MP pozostają w jamie ustnej.
 • Uproszczona procedura pobierania wycisków z poziomu dziąsła i przymierzania konstrukcji.
 • Proste i nachylone pod kątem 15° lub 30° (koncepcja SmartFix).
 • Zgodne z suprastrukturami Atlantis CAD/CAM

Istnieje kilka alternatywnych metod wykonywania mocowanych na zaczepach protez nakładkowych. Odbudowy te mogą być połączone bądź niepołączone belką. Najlepsze konstrukcje powstają na suprastrukturach Atlantis i obejmują odbudowy CAD/CAM. W przypadku odbudów niepołączonych belką można wybrać kilka opcji zaczepów. 

Belka, most i hybryda do suprastruktur Atlantis

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach połączonych belką w szczęce lub żuchwie na standardowych lub wykonanych indywidualnie belkach z tytanu lub stopu kobaltowo-chromowego.

Suprastruktury Atlantis — 2 w 1

 • Most i konstrukcja hybrydowa z tytanu
 • Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach połączonych belką w szczęce lub żuchwie. Struktura pierwotna to belka specjalna. Struktura wtórna może być hybrydą lub mostem.

Informacje o produktach związanych z suprastrukturami Atllantis

 

Podbudowa belki MP ze złota, tytanu i odlewana

Ruchome protezy typu overdenture na odbudowach połączonych standardową spawaną belką ze złota w szczęce lub żuchwie.

Łącznik Xive Locator

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach niepołączonych belką w szczęce i żuchwie.

Zaczep kulkowy

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach niepołączonych belką w żuchwie.

Tymczasowe rozwiązania do implantów Xive służą jako bazy dostosowane do tymczasowych odbudów na poziomie implantu i umożliwiają dalsze modelowanie tkanki miękkiej w zależności od potrzeb. Podstawą dla protezy tymczasowej jest kształt łącznika TempBase. Wielofunkcyjny na trzy sposoby: jako przenośnik implantu, do natychmiastowych wycisków pozycjonujących podczas zabiegu i jako podstawa dla natychmiastowej odbudowy. 

Łączniki TempBase

Element TempBase jest częścią koncepcji TempBase i jest wstępnie zamontowany na każdym implancie Xive S Plus; oferuje możliwość szybkiego wykonania estetycznie atrakcyjnej protezy stałej o charakterze tymczasowym, jeśli pozwalają na to warunki początkowe.

Łącznika TempBase można użyć do odbudowy pojedynczych zębów, a nawet do bardziej złożonych odbudów.

 • Przeznaczony do wykonania odbudów natychmiastowych tymczasowych w gabinecie
 • Wszystko w jednym (przenośnik, rejestracja indeksu, łącznik tymczasowy).

Łączniki EsthetiCap

Łączniki EsthetiCap przeznaczone są do koron i mostów tymczasowych w odcinku estetycznym.

 • Dwa przekroje anatomicznie: owalny i trójkątny.
 • Możliwość kształtowania przez szlifowanie lub laminowanie.
 • Możliwe mocowanie cementem.
 • Nieprzepuszczalne dla promieniowania rentgenowskiego, z dodatkiem dwutlenku cyrkonu.

Protezy cementowane dla implantów Xive obejmują łączniki wykonywane indywidualnie w technologii CAD/CAM oraz wstępnie zaprojektowane i prefabrykowane łączniki z wielu materiałów, nadające się do wszystkich sytuacji i wskazań klinicznych. Wiele z tych opcji umożliwia dostosowanie na miejscu w gabinecie, inne zaś obejmują wykonanie w całości w pracowni protetycznej — wszystko dla uzyskania idealnego kształtu końcowego zęba.

Łączniki Atlantis 

Łączniki Atlantis projektowane są indywidualnie na podstawie docelowego kształtu korony w oprogramowaniu Atlantis VAD (Virtual Abutment Design, wirtualne projektowanie łączników). Każdy z nich wykonywany jest precyzyjnie, tak by zapewnić optymalną funkcjonalność i estetykę bez konieczności modyfikacji w gabinecie.

 • Przeznaczone dla poszczególnych pacjentów łączniki CAD/CAM są specjalnie projektowane na podstawie końcowego kształtu zęba.

Dowiedz się więcej o łącznikach Atlantis

Łączniki EstheticBase

EstheticBase to prefabrykowane łączniki tytanowe w kształcie anatomicznym. Konstrukcja i wymiary łączników są dopasowane do uzębienia naturalnego.

 • Do koron pojedynczych zębów i mostów w obszarach estetycznych.
 • Możliwość kształtowania przez szlifowanie.
 • Proste i kątowe — do kompensacji dla implantów wprowadzanych w trudnych pozycjach protetycznych.
 • Opcjonalne mocowanie śrubą bocznie lub w płaszczyźnie poprzecznej dla koron na pojedynczych zębach / mostów.

Łączniki AuroBase

AuroBase jest łącznikiem z metali szlachetnych, projektowanym indywidualnie i wykonywanym w pracowni protetycznej. AuroBase to łączniki do modyfikacji, stosowane w przypadkach poważnych problemów z nachyleniem, gdy potrzebny jest wyższy łącznik lub brak miejsca w zgryzie uniemożliwia zastosowanie konwencjonalnych technik wax-up i odlewania.

 • Do stosowania w trudnych sytuacjach protetycznych wymagających indywidualnych rozwiązań w zakresie koron, mostów i protez.
 • Do kompensacji znacznych rozbieżności osiowych.
 • Możliwość dostosowania przy użyciu modeli wax-up i gipsowych:
  — Łatwa identyfikacja dzięki oznaczaniu kolorami.
  — Oprócz cementowania, opcja przykręcania śrubą zgryzową.

Łączniki TitaniumBase

Pacjenci pragną uzyskać taką odbudowę, która jak najbardziej będzie przypominała naturalne uzębienie, zarówno w odcinku bocznym, jak i przednim. System TitaniumBase umożliwia technikowi dentystycznemu wykonanie estetycznych, wysokiej jakości łączników ceramicznych z tytanową podbudową przy zachowaniu wszystkich zalet prefabrykowanego, stabilnego połączenia implant-łącznik:

 

 • Do wykonywania indywidualnych łączników ceramicznych.
 • Tytanowa podbudowa z prefabrykowanym połączeniem implant-łącznik.
 • Spłaszczenia boczne zapobiegają rotacji.

Łączniki Cercon

Cercon to jednoczęściowy łącznik ceramiczny — z dwutlenku cyrkonu — pozwalający na uzyskanie znakomitych efektów estetycznych i doskonałych efektów wizualnych.

 • Do odbudów w pełni ceramicznych najbardziej przypominających zęby, w odcinku przednim.
 • Dostępne w wersji prostej lub nachylonej.
 • Możliwość kształtowania przez szlifowanie lub odlewanie.
 • Dwa odcienie białego — neutralny lub biel zębów

Łączniki CeraBase

CeraBase to dwuczęściowe łączniki ceramiczne składające się z rękawa z tlenku glinu i podbudowy tytanowej. Spełniają one wszystkie wymogi dotyczące odbudowy w odcinku przednim:

 • Dostępne w wersji stożkowej i w kształcie anatomicznym.
 • Możliwość kształtowania przez szlifowanie lub odlewanie.

Istnieje kilka alternatywnych metod wykonywania mocowanych na zaczepach protez nakładkowych. Odbudowy te mogą być połączone bądź niepołączone belką. Najlepsze konstrukcje powstają na suprastrukturach Atlantis i obejmują odbudowy CAD/CAM. W przypadku odbudów niepołączonych belką można wybrać kilka opcji zaczepów. 

Belka, most i hybryda do suprastruktur Atlantis

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach połączonych belką w szczęce lub żuchwie na standardowych lub wykonanych indywidualnie belkach z tytanu lub stopu kobaltowo-chromowego.

Suprastruktury Atlantis — 2 w 1

 • Most i konstrukcja hybrydowa z tytanu
 • Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach połączonych belką w szczęce lub żuchwie. Struktura pierwotna to belka specjalna. Struktura wtórna może być hybrydą lub mostem.

Informacje o produktach związanych z suprastrukturami Atllantis

 

Podbudowa belki MP ze złota, tytanu i odlewana

Ruchome protezy typu overdenture na odbudowach połączonych standardową spawaną belką ze złota w szczęce lub żuchwie.

Łącznik Xive Locator

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach niepołączonych belką w szczęce i żuchwie.

Zaczep kulkowy

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach niepołączonych belką w żuchwie.

Uzupełnieniem systemu Xive są akcesoria: narzędzia do planowania leczenia implantologicznego oraz do pobierania dokładnych wycisków różnymi metodami: łyżki otwartej, zamkniętej, z poziomu implantu lub błony śluzowej albo nawet natychmiastowych wycisków pozycjonujących metodą TempBase. Ponadto spójne oznaczanie kolorami wszystkich narzędzi i elementów sprawia, że praca jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.