Polski
Home Back

Xive — Zabieg chirurgiczny

Elastyczność chirurgiczna systemu Xive

Dzięki systemowi Xive można osiągnąć bezpieczne i przewidywalne rezultaty leczenia. W systemie Xive dostępne są różne szerokości i długości implantów, umożliwiające dostosowanie do budowy szczęki i żuchwy. Specjalny gwint gwarantuje bezpieczne, małoinwazyjne osadzanie implantu, nawet w najtwardszej kości korowej. Cylindryczny kształt implantu pozwala optymalnie wykorzystać dostępną kość, nawet w skomplikowanych sytuacjach anatomicznych, dzięki czemu dodatkowe zabiegi przeszczepu kości często stają się zbędne. 

Implanty Xive można osadzać zarówno przy użyciu konwencjonalnych, jak i cyfrowych metod planowania. Prawidłowe planowanie leczenia opiera się na kompleksowych konsultacjach z pacjentem, które mają określić czego dokładnie pacjent oczekuje, odkryć ewentualne przeciwwskazania oraz szczegółowo objaśnić pacjentowi przebieg leczenia.

Planowanie leczenia konwencjonalnego

Szablony radiologiczne

Można wykorzystać przezroczyste szablony do nakładania obrazów implantów na zdjęcia rentgenowskie, tak aby wspomóc planowanie zabiegu implantacji. Szablony są przeznaczone dla danego implantu i umożliwiają wykonywanie zdjęć w różnym powiększeniu, odpowiadającym skali zdjęć danego aparatu rentgenowskiego.

Szablon chirurgiczny

Jest to formowana termicznie szyna z kulkami radiograficznymi, które można precyzyjnie umieszczać w jamie ustnej pacjenta. Szablon można następnie zmodyfikować do konwencjonalnego szablonu chirurgicznego. Komponenty Friaden Select pozwalają uprościć planowanie leczenia protetycznego.

Simplant — cyfrowe planowanie leczenia

 
Oprogramowanie do planowania Simplant umożliwia wybór precyzyjnych i przewidywalnych metod zabiegowych. Pomaga ocenić anatomię pacjenta pod kątem proponowanej odbudowy protetycznej. Usprawnia przekazywanie szczegółowych informacji o planowanym leczeniu  zespołowi stomatologicznemu, pracowni protetycznej i pacjentowi.
 
  • Bezpieczne planowanie 3D z prezycją ułamków milimetra oraz z uwzględnieniem docelowej odbudowy.
  • Automatyczna kontrola kolizji — wykrywanie zbyt małych odstępów pomiędzy implantami lub między implantem a nerwem.
  • Dane o jakości tkanek wokół implantu pozwalają precyzyjnie przewidzieć stabilizację pierwotną.

Informacje dodatkowe o systemie Simplant

Czy mamy do czynienia z niewielkim brakiem, czy z pełnym łukiem, z kością twardą lub miękką, czy stosujemy protokół jednoetapowy, czy dwuetapowy, z obciążaniem natychmiastowym lub odroczonym — w systemem Xive zawsze dostępne jest odpowiednie rozwiązanie. 

Portfolio implantów Xive obejmuje implanty poddziąsłowe Xive S i przezdziąsłowe Xive TG o średnicy 3,0–5,5 mm i długości 8–18 mm. Ponadto, ponieważ część osadzana w kości jest identyczna dla wszystkich implantów, można wykorzystać te same narzędzia do preparacji łoża i podczas zabiegu zdecydować, który implant należy osadzić.

Konstrukcja implantów Xive łączy w sobie cylindryczny korpus implantu i opatentowany kształt gwintu — z sekcją kondensacji kości wyrostka — dla zapewnienia bezpiecznego, małoinwazyjnego osadzania implantu z optymalną stabilizacją pierwotną we wszystkich rodzajach kości.

Jedyne w swoim rodzaju trzyczęściowe rozwiązanie hybrydowe z powierzchnią Friadent plus sprzyja stabilnemu przyleganiu komórek kościotwórczych i indukuje kościotworzenie. Niewielkie przedłużenie szyjki implantu pozwala na szczelnie wypełnić przestrzeń okołoszyjkową pomiędzy kością a implantem i ułatwia osadzanie komponentów protetycznych.

Stosując system Xive można łatwo i wydajnie zarządzać procesem leczenia i dostosowywać go do różnych warunków i metod, w tym:

  • Zabiegów jedno- i dwuetapowych.
  • Funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odbudów natychmiastowych.
  • Natychmiastowego i wczesnego obciążania.
  • Gojenia przezdziąsłowego z użyciem implantu jednoczęściowego typu Xive TG.

 

Implant przeznaczony do gojenia poddziąsłowego Xive S

Długości: 8–18 mm

Implant przezdziąsłowy Xive TG

Długości: 8–15 mm

W systemie Xive dostępne są trzy wstępnie zmontowane modułowe zestawy chirurgiczne, które można wyposażyć w dodatkowe moduły w zależności od preferencji klinicznych. Dzięki przejrzystym piktogramom i oznaczeniu kolorami właściwymi dla danego systemu, prowadzenie zabiegu jest łatwiejsze. Wszystkie narzędzia są bezpiecznie utrzymywane w uchwytach silikonowych. 

Zestaw chirurgiczny Xive D 3,0–5,5 mm / S + L

Umożliwia umieszczenie całego asortymentu implantów, w tym Xive TG. Zawiera wszystkie narzędzia wymagane do osadzania implantów Xive o średnicy od 3,0 do 5,5 mm i długości S (short — krótkie) oraz L (long — długie).

Zestaw chirurgiczny Xive D 3,0–3,8 mm / S

Podstawowy zestaw w przypadku najczęściej stosowanych implantów. Zawiera wszystkie narzędzia wymagane do osadzania implantów Xive o średnicy od 3,0 do 3,8 mm i długości S (short — krótkie).

Zestaw chirurgiczny Xive D 3,0 mm / S + L

Zestaw minimalny — tylko do wąskich implantów. Zawiera wszystkie narzędzia wymagane do osadzania implantów Xive o średnicy od 3,0 mm i długości S (short — krótkie) oraz L (long — długie).

Używając systemu Xive można modyfikować protokół chirurgiczny podczas preparacji w zależności od jakości tkanki kostnej. Protokół nawiercania zaprojektowano tak, by umożliwić całkowitą kontrolę nad preparacją osteotomii, dopasowanie do metody leczniczego i zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu, która jest możliwa dzięki połączeniu protokołu preparacji dostosowanego do kości i kondensującego gwintu implantu.

Dogodne opcje nawiercania

Wiertła kręte wielokrotnego użytku do implantów Xive dostępne są w dwóch długościach:

  • Wiertło kręte Xive S (short - krótkie) do łatwej manipulacji, np. w odcinku bocznym.
  • Wiertło kręte Xive L (long — długie) do odcinka przedniego dla implantów o długości maksymalnie 18 mm.

Pierścienie oznaczone kolorami dla identyfikacji długości wiertła krętego Xive; kombinacja rowków i oznaczeń laserowych (wzór w paski) wskazująca głębokość preparacji ułatwia odczytywanie oznaczeń podczas zabiegu. Dwuostrzowy profil wiertła zapewnia doskonałe właściwości tnące i skuteczną preparację łoża. 

Jak to działa (zobacz animację)

Preparacja właściwa dla typu kości

Poprzez zróżnicowanie procedur preparacji łoża implantu w górnym odcinku wyrostka w zależności od rodzaju kości w połączeniu z implantem kondensującym, stosując system Xive można osiągnąć doskonałą stabilizację pierwotną we wszystkich rodzajach kości — małoinwazyjną i delikatną w kości twardej o gęstości (D I), stabilną i bezpieczną w kości miękkiej o gęstości (D IV).

Po preparacji łoża o średnicy pożądanego implantu kolejnym krokiem jest zazwyczaj preparacja szczytu wyrostka w stopniu odpowiednim do danej sytuacji klinicznej. 

Głębokość nawiercania wiertłem korowym zależy od gęstości kości, podczas gdy preparacja łoża zapewnia idealne warunki do tego, aby nie obciążać kości korowej podczas osadzania implantów Xive.