Polski
Home Back
Home Systemy implantologiczne Teeth in a day the smarter way — with the SmartFix concept

Nowe zęby w jeden dzień dzięki inteligentnym rozwiązaniom — koncepcja SmartFix

Natychmiastowa odbudowa pełnego łuku na czterech implantach

Możliwość odbudowy uzębienia w jeden dzień jest niezwykle ważna dla pacjentów, którzy utracili lub wkrótce utracą wszystkie zęby. System SmartFix zaprojektowano tak, by dać pacjentom nową jakość życia poprzez:

  • pozbycie się luźnych, źle dopasowanych protez.
  • ograniczenie konieczności przeszczepiania kości nawet w przypadku znacznej resorpcji kości szczęki i żuchwy.
  • odbudowę pełnego łuku zębowego na zaledwie czterech implantach stomatologicznych* dzięki nachyleniu dwóch implantów dystalnych.
  • uniknięcie problemów ze strukturami anatomicznymi i zastosowanie mniejszej liczby implantów o większej długości.

Po prostu inteligentne rozwiązanie

Pacjenci pokładają w stomatologach ufność, że pomogą im oni odzyskać możliwość swobodnego jedzenia, mówienia i uśmiechania się. Dzięki systemowi SmartFix można poprawić jakość życia pacjentów bezzębnych poprzez bezpieczną i solidną, natychmiastową odbudowę pełnego łuku.

Lepsze niż protezy

Koncepcja SmartFix umożliwia optymalne wykorzystane dostępnej tkanki kostnej i uniknięcie problemów ze strukturami anatomicznymi poprzez umieszczenie dystalnych implantów w nachyleniu. Odbudowa pełnego łuku przy użyciu protezy stałej opartej na czterech implantach to metoda o udowodnionej skuteczności u pacjentów z bezzębiem*. W efekcie jej zastosowania często można uniknąć czasochłonnych, kosztownych i powodujących dyskomfort zabiegów przeszczepiania kości, a jednocześnie uzyskać długoczasowe pozytywne wyniki leczenia.

Nachylenie pozwala zastosować dłuższe implanty i wszczepić mniejszą ich liczbę, co ogranicza inwazyjność postępowania.

Dzięki nachyleniu dystalnych implantów poprawia się przyleganie w osi przednio-tylnej oraz rozkład obciążeń, a także ograniczona zostaje długość dowieszki.

Metoda ta pozwala również wyeliminować koszty związane z zabiegiem przeszczepiania kości, ograniczyć liczbę wszczepianych implantów i zminimalizować czas leczenia.

* Odbudowa pełnego łuku przy użyciu protezy stałej opartej na czterech implantach to metoda o udowodnionej skuteczności u pacjentów z bezzębiem. Pierwszym udokumentowanym przypadkiem jej zastosowania był zabieg przeprowadzony przez dr. Paulo Malo w 1998 r.

Dzięki koncepcji SmartFix nasza klinika znacznie zwiększyła dochodowość. W ciągu czterech lat zabiegi natychmiastowej odbudowy pełnego łuku w oparciu o cztery implanty stały się najbardziej znaczącą częścią naszej pracy i oferują też największe możliwości dalszego zwiększania dochodowości.

Anthony Bendkowski, specjalista chirurgii jamy ustnej, Wielka Brytania

Korzyści z inteligentnego rozwiązania

Czy masz pacjentów, którzy potrzebują odbudowy pełnego łuku zębowego?

Badania wskazują, że zapotrzebowanie na odbudowę implantoprotetyczną pełnego łuku zębowego będzie rosnąć.

Dla gabinetów stomatologicznych może to być doskonała szansa rozwoju.

Czy masz pewność, że oferujesz najlepsze rozwiązania dla indywidualnych potrzeb swoichpacjentów?

W roku 2020 w USA 37,9 mln osób będzie potrzebowało jednej lub dwóch protez. Włączenie do oferty gabinetu koncepcji SmartFix może przynieść następujące korzyści:

przyciągnięcie nowych grup pacjentów i zwiększenie akceptacji leczenia z ich strony dzięki ofercie natychmiastowego rozwiązania w rozsądnej cenie.

uniknięcie złożonych zabiegów przeszczepu kości, skrócenie całkowitego czasu leczenia oraz jego kosztów i ograniczenie liczby wizyt.

zwiększenie wydajności i dochodwości pracy gabinetu dzięki zastosowaniu ustandaryzowanej, prostej procedury zabiegowej.

Inteligentne rozwiązanie na całe życie

Dzięki postępom stomatologii coraz więcej ludzi na całym świecie cieszy się życiem z w pełni funkcjonalnymi zębami, jednak nadal wiele osób z bezzębiem lub tracących zęby cierpi z powodu źle funkcjonujących i sprawiających ból protez. Dla tych osób koncepcja SmartFix może być niedrogim rozwiązaniem, które pozwoli im na swobodne jedzenie, mówienie i uśmiechanie się.

Korzyści dla pacjentów

Koncepcja SmartFix to metoda natychmiastowego zapewnienia pacjentom z bezzębiem lub tracącym zęby protezy stałej opartej na zaledwie czterech implantach.

Ekonomiczne rozwiązanie

Ograniczenie potrzeby przeszczepiania kości i innych skomplikowanych zabiegów medycznych w porównaniu z tradycyjnymi protezami stałymi.

Natychmiastowe efekty

Uproszczona procedura leczenia, która w większości przypadków pozwala na zapewnienie pacjentom w pełni funkcjonalnego zaopatrzenia tymczasowego w dniu zabiegu.

Duża satysfakcja pacjentów

Dobre, przewidywalne działanie i estetyka, zwiększenie pewności siebie pacjenta i poprawa jego jakości życia.

„Każdemu zdecydowanie polecam tę metodę leczenia. Teraz z radością zamawiam potrawy, w których mogę zatopić zęby. Żałuję, że nie zrobiłam tego dużo wcześniej”.

Dorothy, Wielka Brytania
Pacjentka leczona za pomoca koncepcji SmartFix

Inteligentny projekt

System SmartFix w połączeniu z jednym z naszych systemów implantologicznych, Astra Tech Implant System EV, Ankylos lub Xive, daje następujące korzyści:

  • krótszy czas leczenia.
  • prostsze metody wykonywania zabiegów.
  • usprawnienie procedur.

Wszystko to przy zachowaniu przewidywalności efektów leczenia.

Indywidualnie projektowane konstrukcje - mosty i hybrydy Atlantis powstają z wykorzystaniem technologii wytwarzania przyrostowego, a na nich opierają się indywidualnie projektowane konstrukcje i elementy retencyjne.

Proste procedury leczenia

Koncepcja SmartFix w połączeniu z jednym z naszych systemów implantologicznych, Astra Tech Implant System EV, Ankylos lub Xive, pozwala na skrócenie czasu leczenia, uproszczenie zabiegów i usprawnienie procedur — przy zachowaniu przewidywalności efektów leczenia pacjentów z bezzębiem.

Proces cyfrowy

Nawigowany komputerowo proces leczenia implantologicznego Simplant pozwala na precyzyjne planowanie zabiegu i uzyskanie przewidywalnych wyników protetycznych.

 

System implantologiczny charakteryzujący się doskonałą stabilizacją pierwotną

Systemy implantologiczne: Astra Tech Implant System EV, Ankylos i Xive posiadają bogatą dokumentację potwierdzającą skuteczne zastosowanie kliniczne w przypadkach obciążania natychmiastowego oraz posiadają protokół nawiercania zapewniający doskonałą stabilizację pierwotną.

Łatwe osadzanie łączników

Krótki i elastyczny uchwyt umożliwia łatwe osadzanie łączników nawet przy ograniczonej ilości miejsca.

Wszechstronność odbudowy

Łączniki Multibase EV*, proste oraz nachylone pod kątem 17° i 30°, są optymalnym rozwiązaniem pozwalającym znaleźć idealny kąt w każdym przypadku. Wąski kształt łącznika ułatwia jego zamocowanie, zaś dzięki zmniejszonej wysokości elementu pozostaje więcej miejsca w łuku na planowanie protezy.

Nachylony kanał dostępowy dla śrub

Nachylenie kanału dostępowego dla śrub to opcja wyjątkowa dla mostów i hybryd Atlantis, sprzyjająca uzyskaniu idealnych efektów estetycznych i funkcjonalnych, jak również uproszczeniu montażu i zdejmowania protezy.

Filmy przedstawiające zabiegi

Astra Tech Implant System EV

Postępowanie "krok po kroku"

Zabieg natychmiastowej odbudowy implantoprotetycznej u osoby z bezzębiem z zastosowaniem systemów OsseoSpeed EV oraz Multibase Abutment EV.

Łatwe osadzanie łączników

Animacja pokazująca zastosowanie łącznika Multibase Abutment EV 30o przy użyciu krótkiego, elastycznego uchwytu.

Łatwe osadzanie łączników

Animacja przedstawiająca łatwe osadzanie łącznika Multibase Abutment EV Straight za pomocą krótkiego, elastycznego uchwytu.

Zabieg krok po kroku

Zabieg natychmiastowej odbudowy implantoprotetycznej u pacjenta z bezzębiem z zastosowaniem systemów OsseoSpeed Profile EV oraz Multibase Abutment EV.

Łatwe osadzanie łączników

Animacja przedstawiająca łatwe osadzanie łącznika Multibase Abutment EV 30o przy użyciu krótkiego, elastycznego uchwytu.

Ankylos

Łatwe osadzanie łączników

Animacja przedstawiająca łatwe osadzanie łącznika Balance Base Abutment przy użyciu krótkiego, elastycznego uchwytu.

Xive

Łatwe osadzanie łączników

Animacja przedstawiająca łatwe osadzanie łącznika MP Abutment przy użyciu krótkiego, elastycznego uchwytu.

Sprawniejsza praca dzięki naszym systemom implantologicznym

Usprawnienie procedur to prostsze metody wykonywania zabiegów i krótszy czas leczenia przy zachowaniu przewidywalności efektów. Koncepcję SmartFix można stosować wraz z następującymi systemami implantologicznymi Dentsply Sirona:

Ankylos + system SmartFix

Inteligentne rozwiązanie pozwalające osiągnąć naturalny, długotrwały efekt estetyczny.

Xive + system SmartFix

Inteligentne rozwiązanie charakteryzujące się wygodą i wszechstronnością

Podręczniki i instrukcje

Podręczniki i instrukcje do systemu SmartFix można pobrać tutaj:

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie SmartFix?

Prosimy o podanie danych kontaktowych — skontaktujemy się.