Polski
Home Back

Astra Tech Implant System EV Protetyka

Łatwość postępowania protetycznego

System implantologiczny Astra Tech Implant System EV opracowano z myślą o uproszczeniu wszystkich etapów leczenia z użyciem implantów stomatologicznych, zwłaszcza w fazie odbudowy. Dzięki szerokiemu asortymentowi komponentów protetycznych łatwiej jest zapewnić pacjentom wysokiej jakości efekty estetyczne i funkcjonalne.

Komponenty protetyczne właściwe dla danej pozycji
Okrągłe lub trójkątne komponenty, opracowane w oparciu o uzębienie naturalne, dopasowane do danej pozycji w jamie ustnej zgodnie z filozofią „od korony w dół”, pomagają we wszystkich sytuacjach klinicznych oraz w modelowaniu tkanki miękkiej z myślą o ostatecznej odbudowie.

Łączniki Atlantis można umieścić tylko w jednej pozycji
W systemie implantologicznym Astra Tech Implant System EV zastosowano innowacyjne rozwiązanie umożliwiające zakładanie indywidualnie wykonanych w technologii CAD/CAM łączników Atlantis tylko w jednej pozycji. Konstrukcja połączenia jest elastyczna, pozwala na mocowanie łączników standardowych z opcją antyrotacji w jednej z sześciu pozycji lub w dowolnej pozycji w przypadku łącznika bez antyrotacji (patrz animacja).

Samopozycjonujące się elementy wyciskowe 
Samopozycjonujące się elementy wyciskowe ułatwiają wykonywanie wycisków. Podczas dokręcania śruby, komponent obraca się i blokuje w implancie dopiero po osiągnięciu prawidłowego położenia. Ta innowacyjna konstrukcja zapewnia przewidywalność zabiegu osadzania i pozwala na jego przyspieszenie (patrz animacja).

Jeden system — jeden moment dokręcania
Aby zapewnić prostotę obsługi, wszystkie łączniki ostateczne są dokręcane z momentem obrotowym 25 Ncm. Ponadto wszystkie śruby łączników zostały zaprojektowane optymalnie, aby zapwnić prawidłowe obciążenie wstępne i stabilne, trwałe połączenie elementów.

Rozwiązania na poziomie implantu

TempDesign EV

 • Możliwość indywidualnego dopasowania przez zbieranie materiału elementu
 • Ułatwia kształtowanie tkanki miękkiej
 • Konstrukcja kompensuje brak osiowego pozycjonowania implantu 
 • Indeksowanie dla sześciu pozycji

          

 

Temp Abutment EV

 • Zaprojektowane pod kątem nadbudowy indywidualnej
 • Opracowane pod kątem rozległych odbudów wielopunktowych
 • Zaprojektowane pod kątem długoterminowego zaopatrzenia tymczasowego
 • Indeksowanie dla sześciu pozycji

         

Rozwiązania na poziomie łącznika

Uni Abutment EV Temporary Cylinder/Angled Abutment Temporary Cylinde

 • Podstawa dla mostów tymczasowych
 • Mają na celu przygotowanie tkanki miękkiej do osadzenia ostatecznej odbudowy po zakończeniu gojenia

 

Czapka gojąca Direct Abutment EV Heal Cap

Może służyć jako rozwiązanie tymczasowe w postaci oryginalnej lub jako podstawa do wykonania odbudowy tymczasowej

Łączniki Atlantis

Wykorzystując oprogramowanie Atlantis VAD (Virtual Abutment Design, wirtualne projektowanie łączników), można indywidualnie projektować i poddawać precyzyjnej obróbce łączniki na podstawie docelowego kształtu korony. Łącznik został zaprojektowany oraz wyprodukowany tak, aby zapewnić wysokiej jakości funkcjonalność i estetykę, dlatego dalsze modyfikacje nie są zalecane.

Implanty OsseoSpeed EV można umieszczać tylko w jednej pozycji.

 

TiDesign EV / ZirDesign EV

TiDesign EV i ZirDesign EV to gotowe dwuczęściowe łączniki prefabrykowane. Okrągłe lub trójkątne elementy są odwzorowaniem różnych kształtów zębów i są zgodne z kształtem tkanki miękkiej uzyskanym przez zastosowanie odpowiedniego łącznika tymczasowego.

Indeksowanie dla sześciu pozycji


CastDesign EV

CastDesign EV jest nieutleniającym się łącznikiem o dużej zawartości metali szlachetnych, zaprojektowanym i wykonywanym w pracowni protetycznej. CastDesign EV służy do wykonywania indywidualnych łączników do odbudów cementowanych przy użyciu standardowej techniki modelu wax-up i odlewania.                                                                     Może kompensować nachylenia do 30°.

Indeksowanie dla sześciu pozycji

Direct Abutment EV i Direct Abutment EV API

Direct Abutment EV to jednoczęściowy łącznik zaprojektowany tak, aby uprościć wykonywanie odbudowy. Łącznik jest dostępny w różnych średnicach i wysokościach odzwierciedlających naturalne kształty zębów. 

Osadzanie bez antyrotacji

Zestaw Direct Abutment EB API (All Parts Included — wszystkie elementy w zestawie) zawiera wszystkie niezbędne komponenty do gabinetowych i laboratoryjnych procedur protetycznych (transfer, czapeczka gojąca, analog i czapeczka do wypalania).

Osadzanie bez antyrotacji

Uni Abutment EV

Solidne połączenie protetyczne o nachyleniu ścian 33° i śruba M1,8 mm Bridge Screw EV. Konstrukcja nadaje się do stosowania w sytuacji nierównoległości implantu pod kątem do 66°.

Osadzanie bez antyrotacji

Angled Abutment EV

Kątowe połączenie protetyczne o nachyleniu ścian 20° i śruba M1,8 mm Bridge Screw EV. Konstrukcja nadaje się do stosowania w sytuacji nierównoległości implantu i przy niekorzystnym położeniu kanałów śrub mostu.  

Możliwość osadzania w sześciu pozycjach lub bez antyrotacji.

  

Łącznik koronowy Atlantis Crown Abutment

Łącznik koronowy Atlantis służy do wykonywania odbudów przykręcanych pojedynczych zębów. Łączniki koronowe Atlantis można osadzić tylko w jednej pozycji na implantach OsseoSpeed EV.

Implanty OsseoSpeed EV można umieszczać tylko w jednej pozycji.

CastDesign EV

CastDesign EV służy do wykonywania indywidualnych łączników do odbudów przykręcanych pojedynczych zębów przy użyciu standardowej techniki modelu wax-up i odlewania. CastDesign EV jest nieutleniającym się łącznikiem o dużej zawartości metali szlachetnych, projektowanym i wykonywanym w pracowni                                                                                     protetycznej. 

Indeksowanie dla sześciu pozycji

Inteligentne rozwiązanie bez kompromisów

Pacjenci wierzą, że stomatolodzy pomogą im oni odzyskać możliwość swobodnego jedzenia, mówienia i uśmiechania się. Dzięki systemowi SmartFix można poprawić jakość życia pacjentów bezzębnych poprzez bezpieczną i solidną, natychmiastową odbudowę pełnego łuku.

Inteligentne rozwiązanie

Metoda SmartFix w połączeniu z systemem Astra Tech Implant System EV daje następujące korzyści:

 • krótszy czas leczenia
 • prostsze metody wykonywania zabiegów
 • usprawnienie procedur

Wszystko przy zachowaniu przewidywalności efektów leczenia.

Proces cyfrowy

Nawigowany komputerowo proces leczenia implantologicznego Simplant pozwala na precyzyjne planowanie zabiegu i uzyskanie przewidywalnych wyników protetycznych.

Jedyny w swoim rodzaju system implantologiczny charakteryzujący się doskonałą stabilizacją pierwotną

W przypadku systemu Astra Tech Implant System EV wykazano możliwość natychmiastowego obciążania implantu, również dzięki protokołowi wiercenia, który zapewnia doskonałą stabilizację pierwotną.

Łatwe osadzanie łączników

Krótki i elastyczny uchwyt umożliwia łatwe osadzanie łączników Multibase EV nawet przy ograniczonej ilości miejsca.

Jak to działa?

Osadzanie łącznika Multibase EV 30°

Short animation SmartFix concept Connection of Multibase Abutment EV 4.2 30° on OsseoSpeed EV 4.2

Osadzanie prostego łącznika Multibase EV

Animacja przedstawia łatwe osadzanie łącznika Multibase Abutment EV Straight przy użyciu krótkiego, elastycznego uchwytu.

Wszechstronność odbudowy

Łączniki Multibase EV, proste oraz nachylone pod kątem 17° i 30°, to optymalne rozwiązanie pozwalające znaleźć idealny kąt dla każdego przypadku. Wąski kształt łącznika ułatwia jego zamocowanie, zaś dzięki zmniejszonej wysokości elementu pozostaje więcej miejsca w łuku na planowanie protezy.

Nachylony kanał dostępowy dla śrub

Nachylenie kanału dostępowego śrub to opcja wyjątkowa dla mostów i hybryd Atlantis. Sprzyja uzyskaniu idealnych efektów estetycznych i funkcjonalnych oraz ułatwia montaż i zdejmowanie protezy.

Indywidualnie projektowane konstrukcje

Mosty i hybrydy Atlantis powstają w technologii wytwarzania przyrostowego, a na nich opierają się indywidualnie projektowane konstrukcje i elementy retencyjne.

Podstawy naukowe

Stanford CM, Barwacz C, Raes S, et al.

Stanford CM, Barwacz C, Raes S, et al. Multicenter Clinical Randomized Controlled Trial Evaluation of an Implant System Designed for Enhanced Primary Stability.

Int J Oral Maxillofac Implants 2016;31(4):906-15.

Wykonywane zarówno cyfrowo, jak i konwencjonalnie odbudowy połączone szyną z użyciem łączników Uni Abutment EV

Łącznik Uni Abutment EV ma solidne połączenie protetyczne o nachyleniu ścian 33° i śrubę M1,8 mm Bridge Screw EV. Konstrukcja nadaje się do stosowania w sytuacji nierównoległości implantu pod kątem do 66°.

Osadzanie bez antyrotacji

Belka do suprastruktur Atlantis

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach połączonych belką w szczęce lub żuchwie.

Belki standardowe lub specjalne.

Informacje o produktach związanych z suprastrukturami Atllantis

Suprastruktury Atlantis — 2 w 1

Most i hybryda do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach połączonych belką w szczęce lub żuchwie.

Struktura pierwotna to belka specjalna. Struktura wtórna może być hybrydą lub mostem.

Informacje o produktach związanych z suprastrukturami Atllantis

OD Cylinder EV

Ruchome protezy typu overdenture na odbudowach połączonych standardową spawaną belką ze złota w szczęce lub żuchwie.

Konwencjonalne odbudowy niepołączone

System Astra Tech Implant System EV oferuje dwie opcje mocowań na zaczepach dla konwencjonalnych odbudów niepołączonych:

Locator Abutment EV

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach niepołączonych belką w żuchwie.

Osadzanie bez antyrotacji

Łącznik kulkowy Ball Abutment EV

Do ruchomych protez nakładkowych na odbudowach niepołączonych belką w żuchwie.

Osadzanie bez antyrotacji

Uzupełnieniem implantu OsseoSpeed Profile EV są różnorodne możliwości protetyczne, w tym rozwiązania dotyczące następujących elementów:

 • odbudowy cementowane,
 • odbudowy przykręcane,
 • odbudowy mocowane na zaczepach.

Implant OsseoSpeed Profile EV ma wyjątkowe połączenie z możliwością umieszczenia wszystkich elementów indeksowanych tylko w jednej pozycji w celu uproszczenia i zwiększenia dokładności przebiegu pracy, a także obejmuje opcję umieszczania łączników jednoczęściowych bez antyrotacji.

Ustawienie tylko w jednej pozycji

Wszystkie łączniki Atlantis i elementy z opcją antyrotacji dla implantu OsseoSpeed Profile EV można osadzić tylko w jednej pozycji.

Umieszczanie bez antyrotacji

Łączniki bez opcji antyrotacji można osadzić w dowolnej pozycji w zakresie 360˚.

Następujące łączniki indeksowane zostały zaprojektowane specjalnie dla implantu OsseoSpeed Profile EV i można je osadzić tylko w jednej pozycji. 

 

Rozwiązania tymczasowe specyficzne dla implantu OsseoSpeed Profile EV

TempDesign Profile EV

 • Możliwość indywidualnego dopasowania przez zbieranie materiału elementu
 • Ułatwia kształtowanie tkanki miękkiej
 • Łączniki tymczasowe Profile EVKonstrukcja kompensuje brak osiowego pozycjonowania implantu
 • Implanty OsseoSpeed Profile EV można umieszczać tylko w jednej pozycji

Łącznik tymczasowy Temp Abutment Profile EV

 • Zaprojektowane pod kątem nadbudowy indywidualnej
 • Opracowane pod kątem rozległych odbudów wielopunktowych
 • Zaprojektowane pod kątem długoterminowego zaopatrzenia tymczasowego
 • Implanty OsseoSpeed Profile EV można umieszczać tylko w jednej pozycji

 

Rozwiązania cementowane specyficzne dla implantu OsseoSpeed Profile EV

Łączniki Atlantis

Łącznik Atlantis do implantu OsseoSpeed Profile EV z symbolem indeksowania. Wykorzystując wyjątkowe oprogramowanie Atlantis VAD (Virtual Abutment Design, wirtualne projektowanie łączników), można indywidualnie projektować i poddawać precyzyjnej obróbce łączniki na podstawie docelowego kształtu korony. Łącznik został zaprojektowany oraz wyprodukowany tak, aby zapewnić funkcjonalność i estetykę, dlatego dalsze modyfikacje nie są zalecane.

 • Przeznaczone dla poszczególnych pacjentów łączniki CAD-CAM są specjalnie projektowane na podstawie końcowego kształtu zęba.
 • Implanty OsseoSpeed Profile EV można umieszczać tylko w jednej pozycji

Więcej informacji o produktach związanych z łącznikami Atllantis

TiDesign Profile EV

TiDesign Profile EV z symbolem indeksowania. TiDesign Profile EV to dostosowane pod względem anatomicznym dwuczęściowe łączniki prefabrykowane. Konstrukcja i wymiary łączników są dopasowane do uzębienia naturalnego z wykorzystaniem właściwych dla danej pozycji elementów. Okrągłe lub trójkątne elementy są odwzorowaniem różnych kształtów zębów i zgodne z ukształtowaniem tkanki miękkiej uzyskanym przez zastosowanie odpowiedniego łącznika tymczasowego.

 • Przekrój okrągły — odpowiedni do większości procedur protetycznych
 • Przekrój trójkątny — głównie do siekaczy i kłów o kształcie trójkątnym
 • Kątowe — do kompensacji dla implantów wprowadzanych w trudnych pozycjach protetycznych
 • Implanty OsseoSpeed Profile EV można umieszczać tylko w jednej pozycji

Rozwiązania przykręcane specyficzne dla implantu OsseoSpeed Profile EV

Łącznik kątowy Angled Abutment Profile EV

Kątowe połączenie protetyczne o nachyleniu ścian 20° i śruba M1,8 mm Bridge Screw EV. Konstrukcja nadaje się do stosowania w sytuacji nierównoległości implantu i przy niekorzystnym położeniu kanałów śrub mostu.

 • Umieszczanie implantów OsseoSpeed Profile EV bez antyrotacji


Łącznik koronowy Atlantis Crown Abutment

 • Łącznik koronowy Atlantis służy do wykonywania odbudów przykręcanych pojedynczych zębów.

Implanty OsseoSpeed Profile EV można umieszczać tylko w jednej pozycji.

Dowiedz się więcej o produktach związanych z łacznikami Atlantis

Kaseta protetyczna

Kaseta Small Tray EV została zaprojektowana w celu łatwego dostosowania do zabiegów protetycznych i chirurgicznych. Proste, wymienne nakładki oraz praktyczne opcje przechowywania upraszczają pracę i poprawiają ergonomię.