Polski
Home Back
Home Systemy implantologiczne Astra Tech Implant System EV

Astra Tech Implant System EV Informacje ogólne

Prostota bez kompromisów

System implantologiczny Astra Tech Implant System EV został opracowany, by uprościć codzienną pracę bez kompromisów w zakresie efektów klinicznych.

Założeniem leżącym u podstaw opracowania systemu implantologicznego Astra Tech Implant System EV było dostosowanie go do uzębienia naturalnego z uwzględnieniem specyfiki pozycji w jamie ustnej, podejścia „od korony w dół” oraz intuicyjnego protokołu chirurgicznego i prostej procedury protetycznej.

Firma Dentsply Sirona Implants udziela dożywotniej gwarancji na systemy implantologiczne. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami gwarancji.

Najważniejsze właściwości systemu

Następujące cechy systemu Astra Tech Implant System EV podnoszą jakość leczenia i pozwalają uprościć codzienne zabiegi:

Różne kształty implantów
Tylko jedna kaseta chirurgiczna dla wszystkich rodzajów implantów (proste, stożkowe, o nachylonym kołnierzu, krótkie, o małej i dużej średnicy).

Elastyczny protokół nawiercania
Elastyczny protokół nawiercania zapewniający pożądaną stabilizację pierwotną.

Właściwe dla danej pozycji komponenty protetyczne
Komponenty o przekroju okrągłym i trójkątnym wspomagające modelowanie tkanki miękkiej.

Wyjątkowe połączenie
Dzięki wyjątkowemu kształtowi połączenia możliwy jest tylko jeden sposób osadzenia indywidualnie wykonanych w technologii CAD/CAM łączników Atlantis (patrz animacja).

Samopozycjonujące się elementy wyciskowe
Ta innowacyjna konstrukcja pozwala na szybkie i precyzyjne osadzanie elementów (patrz animacja).

Uruchom film prezentujący cechy i zalety systemu ASTRA TECH Implant System EV.

Sound science with Dentsply Sirona Implants

Prostota bez kompromisów Astra Tech Implant System EV to kolejny etap rozwoju dobrze udokumentowanego systemu implantologicznego Astra Tech Implant System. Z badaniami dotyczącymi systemu Astra Tech Implant System EV można zapoznać się pod poniższymi odnośnikami. Znajduje się tam zestawienie dostępnych danych klinicznych wraz ze streszczeniem opublikowanych najważniejszych ustaleń badawczych przemawiających za stosowaniem systemu Astra Tech Implant System EV.

Materiał:

Streszczenie naukowe, Astra Tech Implant System

Recenzja naukowa, Astra Tech Implant System

Sprawozdanie naukowe z pierwszego randomizowanego badania klinicznego z grupą kontrolną mającego na celu ocenę implantu OsseoSpeed EV

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji o dokumentacji naukowej dotyczącej produktów Dentsply Sirona Implants można znaleźć, klikając przycisk poniżej.

Astra Tech Implant System BioManagement Complex

Funkcjonalność, piękno i biologia w idealnej harmonii 

Astra Tech Implant System EV oparty jest na zespole cech o udowodnionej skuteczności, znanych pod nazwą BioManagement Complex. To wyjątkowe połączenie powiązanych ze sobą właściwości zapewnia niezawodne, przewidywalne i estetyczne rezultaty w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Astra Tech Implant System BioManagement Complex obejmuje cztery niezależne elementy:

  • OsseoSpeed
  • MicroThread
  • Conical Seal Design
  • Connective Contour

Zachowanie kości brzeżnej 

Oparty na doskonale udokumentowanym systemie Astra Tech Implant System BioManagement Complex, Astra Tech Implant System EV zapewnia przewidywalne i długotrwałe zachowanie kości brzeżnej oraz wysokiej jakości efekty estetyczne. Jak wynika z literatury, Astra Tech Implant System przyczynia się do zachowania kości nawet w większym stopniu niż jest to wymagane w obecnie przyjętych normach.

Informacje dodatkowe (pdf)

* Wynik systemu implantologicznego Astra Tech Implant System w oparciu o dane radiologiczne zamieszczone w ponad 62 artykułach (opublikowanych w języku angielskim w recenzowanych czasopismach naukowych), uzyskane na podstawie badań kohortowych obejmujących co najmniej 10 pacjentów poddanych standardowym procedurom chirurgicznym i badanych przez minimum rok od chwili obciążenia. Przegląd literatury z września 2014 roku.

** Norma standardowa (utrata kości wynosząca mniej niż 1 mm w pierwszym roku od obciążenia i mniej niż 0,2 mm w kolejnych latach, stabilizacja na poziomie -1,5 mm po 5 latach obciążenia) zgodnie z: Albrektsson T. i inni, Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11–25; Albrektsson T. i Zarb G.A., Int J Prosthodont 1993;6(2):95–105; Roos J. i inni, Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504–514.

Ciągły rozwój

Nasze przełomowe innowacje są wynikiem wiedzy oraz zrozumienia biologicznych i klinicznych procesów związanych z leczeniem implantologicznym.

OsseoSpeed Profile EV

Wyjątkowy implant do stosowania u pacjentów z nachylonym wyrostkiem zębodołowym.

Katalog produktowy

Pobierz pliki pdf, aby dowiedzieć się więcej:

Product catalog Astra Tech Implant System EV

Katalog produktowy