Polski
Home Back

Ankylos — Protetyka

Swoboda protetyczna

Rozwiązania protetyczne Ankylos są dostępne dla odbudów cementowanych, przykręcanych i mocowanych na zaczepach. Można je stosować we wszystkich wskazaniach klinicznych. W sytuacjach, w których osiągnięto pożądaną pierwotną stabilizację implantu, a obciążenie zwarciowe jest odpowiednie, można uwzględnić natychmiastowe obciążanie odbudów obejmujących jeden ząb lub więcej.

Wszystkie elementy protetyczne systemu Ankylos są oznaczone laserowo, aby można było rozpoznać ich przeznaczenie: 

 • Dla elementów oznaczonych "C/"używany jest tylko łącznik stożkowy i nie są one indeksowane. Oznacza to, że można go pozycjonować w zależności od potrzeb. Dzięki takiemu rozwiązaniu stożkowy kształt ulega całkowitemu zablokowaniu, co zapobiega rotacji.
 • Elementy oznaczone „/X” są indeksowane. System antyrotacji służy do zablokowania łącznika w implantach w jednym z sześciu możliwych położeń. W tym przypadku również łącznik stożkowy zapewnia optymalną stabilność i blokadę rotacji.
 • Elementy oznaczone „C/X” stosowane są do protez z opcją antyrotacji lub bez.

Pobierz podręcznik protetyczny, aby dowiedzieć się więcej.

System obejmuje rozwiązania wspomagające odbudowy oparte na koronach i mostach. Dostępne są rozwiązania protetyczne, które wspierają zwykłe modelowanie tkanek wokół implantu, pozwalają uzyskać satysfakcjonujące efekty estetyczne koron i mostów w odcinku przednim oraz poprawiają procedury pobierania wycisków.

Rozwiązania w przypadku zastępowania pojedynczego zęba

System Ankylos to szeroki wybór opcji protetycznych, pozwalających na uzyskanie naturalnych, estetycznie zadowalających odbudów przy trwałym zachowaniu tkanek twardych i miękkich wokół implantu.

Do dyspozycji są łączniki standardowe do odbudów wkonanych metodą konwencjonalną oraz zaplanowane indywidualnie dla danego pacjenta do odbudów w obszarach o dużym znaczeniu estetycznym, produkowane przy użyciu technologii CAD/CAM.

Rozwiązania dla większych przerw między zębami

W systemie Ankylos dostępne są również opcje odbudowy do większych odcinków bezzębnych między zębami i na końcu łuku, zarówno dla odbudów konwencjonalnych, jak i zaprojektowanych cyfrowo rozwiązań protetycznych CAD/CAM. Poniżej przedstawiono dostępne opcje dla mostu obejmującego wiele zębów.

W tych przypadkach oprócz mostu możliwa jest również odbudowa z wykorzystaniem pojedynczych koron w koncepcji „ząb przy zębie”.

Pobierz podręcznik protetyczny, aby dowiedzieć się więcej.

W systemie implantologicznym Ankylos dostępne są dwie alternatywy mocowanych na zaczepach protez nakładkowych na niepołączonych implantach.

Zatrzaskowe elementy mocujące C/ Ankylos

Zatrzaskowe elementy mocujące C/ Ankylos to prosty i ekonomiczny sposób mocowania protezy nakładkowej w bezzębnej żuchwie. Można użyć istniejącej protezy w gabinecie lub zlecić wykonanie nowej protezy nakładkowej w pracowni protetycznej.

Mocowanie protez nakładkowych na dwóch implantach w żuchwie, na elementach zatrzaskowych, to prosta i szybka opcja odbudowy dla pacjentów z bezzębiem. Zatrzaskowe elementy mocujące dostępne są tylko do implantów z połączeniem stożkowym.

Łącznik Ankylos Locator

Pacjentom z bezzębiem zależy, aby proteza nakładkowa była bezpieczna, ale łatwo zdejmowana do czyszczenia. Funkcja samonaprowadzania łączników Locator pomaga spełnić te oczekiwania.  

 

Ponadto dzięki temu, że łącznik Locator wyposażony jest w proste mocowanie, można łatwiej umieszczać protezy w szczęce i żuchwie, zwłaszcza w przypadku pacjentów z upośledzoną funkcją motoryczną oraz jeśli odległość między powierzchniami zgryzowymi jest niewielka albo gdy implanty nie są równoległe.

 

Pobierz podręcznik protetyczny, aby dowiedzieć się więcej.

Inteligentne rozwiązanie pozwalające osiągnąć naturalny, długotrwały efekt estetyczny

Pacjenci wierzą, że stomalolodzy pomogą im odzyskać możliwość swobodnego jedzenia, mówienia i uśmiechania się. Łącząc system SmartFix z Ankylos, można poprawić jakość życia pacjentów bezzębnych poprzez solidną i bezpieczną, natychmiastową odbudowę pełnego łuku.

Po prostu inteligentne rozwiązanie

SmartFix w połączeniu z systemem Ankylos daje następujące korzyści:

 • krótszy czas leczenia
 • prostsze metody wykonywania zabiegów
 • usprawnienie procedur

Wszystko to przy zachowaniu przewidywalności efektów leczenia pacjentów z bezzębiem.

Proces cyfrowy

Nawigowany komputerowo proces leczenia implantologicznego Simplant pozwala prezycyjnie zaplanować zabieg i uzyskać przewidywalne rezultaty protetyczne.

Unikalny system implantologiczny charakteryzujący się dobrą stabilizacją pierwotną

Udokumentowano, że system implantologiczny Ankylos umożliwia natychmiastowe obciążanie implantów oraz dzięki nowoczesnej konstrukcji gwintu zapwenia dobra stabilizację pierwotną.

 

Łatwe osadzanie łączników

Krótki i elastyczny uchwyt umożliwia łatwe osadzanie łączników Ankylos Balance Base nawet przy ograniczonej ilości miejsca.

Jak to działa?

Animacja przedstawiająca łatwe osadzanie łącznika Balance Base Abutment przy użyciu krótkiego, elastycznego uchwytu.

Wszechstronność odbudowy

Łączniki Ankylos Balance Base, proste oraz nachylone pod kątem 15° i 30°, bez opcji antyrotacji, pozwalają na ustawianie w pełnym zakresie 360°, a zatem znalezienie idealnego kąta dla każdego przypadku. Wąski kształt łącznika ułatwia jego zamocowanie, zaś dzięki zmniejszonej wysokości pozostaje więcej miejsca w łuku na planowanie protezy.

Nachylony kanał dostępowy dla śrub

Nachylenie kanału dostępowego dla śrub to opcja wyjątkowa dla mostów i hybryd Atlantis, sprzyjająca uzyskaniu idealnych efektów estetycznych i funkcjonalnych, jak również upraszcza montaż i zdejmowanie protezy.

Indywidualnie projektowane konstrukcje

Mosty i hybrydy Atlantis powstają w technologii wytwarzania przyrostowego, a na nich opierają się indywidualnie projektowane konstrukcje i elementy retencyjne.

Podstawy naukowe

Morris HF, Ochi S, Orenstein IH, et al.

„AICRG, Part V: Factors influencing implant stability at placement and their influence on survival of Ankylos implants.”

J Oral Implantol
2004;30(3):162-70.

 

System Ankylos udostępnia wiele metod leczenia protetycznego.  Dla każdego pacjenta można znaleźć optymalne rozwiązanie. Do wyboru są m.in.: metody natychmiastowej odbudowy u pacjentów z bezzębiem, metody modelowania tkanek miękkich oraz odbudowy wykonywane w gabinecie metodą zgrzewania wewnątrz jamy ustnej.

Łącznik Ankylos TitaniumBase

Ankylos TitaniumBase abutment

Rozwiązanie TitaniumBase umożliwia technikowi dentystycznemu przygotowanie estetycznych łączników ceramicznych z tytanową podbudową, które są  przeznaczone do obszaru bocznego. Jednocześnie zapewnia wszystkie zalety prefabrykowanego, stabilnego połączenia implant-łącznik.

Ankylos SynCone

Ankylos SynCone

SynCone to łatwe w użyciu rozwiązanie oparte na elementach standardowych, którego celem jest zaopatrzenie pacjentów w ruchome mosty i protezy. SynCone to innowacyjne zastosowanie techniki teleskopowej w protetyce, które łączy w sobie precyzję techniczną i korzystną cenę.

 • Zablokowana rotacja i dokładność - stabilne, blokowane przez tarcie połączenie miedzy łącznikiem SynCone i czapeczką w postaci prefabrykowanej stożkowej korony.
 • Natychmiastowe obciążenie — pacjent może od razu korzystać z efektów zabiegu.
 • Małoinwazyjność — zabieg chirurgiczny i odbudowa protetyczna są wykonywane w znieczuleniu w ciągu około dwóch godzin.
 • Proste zakładanie — nie są potrzebne specjalne implanty ani specjalne narzędzia.

Koncepcja WeldOne

The WeldOne concept

WeldOne zapewnia stabilną, pasywnie dopasowaną konstrukcję dla tymczasowej lub trwałej protezy do natychmiastowych odbudów. Jest to szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do natychmiastowego lub odroczonego obciążenia, które umożliwia wykonanie odbudów częściowych i pełnego łuku w dniu zabiegu.

System ten jest przeznaczony wyłącznie do implantów stomatologicznych firmy Dentsply Sirona Implants i ma następujące zalety:

 • Spełnienie wymagań pacjenta w odniesieniu do natychmiastowej odbudowy - zabieg chirurgiczny i założenie protezy tego samego dnia.
 • Znaczne skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów — standardowy protokół ze specjalnie zaprojektowanymi elementami w celu ograniczenia liczby wizyt, co pozwala obniżyć całkowite koszty leczenia.

 • Mniejsze ryzyko pęknięcia protezy tymczasowej — natychmiastowe wzmocnienie protezy tymczasowej konstrukcją tytanową.

 • Bezpieczne, przewidywalne natychmiastowe obciążanie — można zminimalizować ryzyko uszkodzenia implantu w okresie gojenia dzięki natychmiastowemu sztywnemu unieruchomieniu zmniejszającemu ruchomość implantów.

 • Nie ma potrzeby pobierania dodatkowych wycisków implantów — jednoczesny montaż konstrukcji tytanowej na łącznikach implantów; możliwość stosowania jednego łącznika jeden raz w przypadku odbudów z poziomu łącznika. 

W ramach tej koncepcji odbudowy protetycznej można wybrać różne procedury wytwarzania:

 • odbudowy tymczasowe z poziomu implantu
 • odbudowy tymczasowe lub trwałe z poziomu łącznika. 

Pobierz podręcznik protetyczny, aby dowiedzieć się więcej.

Tymczasowe rozwiązania protetyczne Ankylos pozwalają modelować tkankę miękką i uzyskać harmonijną linię tkanek miękkich przy łączniku. Łączniki tymczasowe służą jako filar retencyjny dla koron cementowanych lub przykręcanych lub też mostów cementowanych wykonanych w pracowni protetycznej.

Łącznik tymczasowy Ankylos Balance C/

Łącznik Ankylos Balance C/ służy do wykonywania krótkoterminowych protez tymczasowych w obszarach przednich i bocznych. 
Można go łatwo dostosować do każdej sytuacji klinicznej — dostępne są dwie średnice (duża i mała), dwie wysokości dziąseł (1,5 i 3,0 mm) oraz dwa kąty nachylenia (0° i 15°):

 • Łącznik dwuczęściowy z oddzielną śrubą.
 • Większe łączniki można dopasować przez szlifowanie.
 • Dzięki dodatkowi tlenku cyrkonu łącznik jest stabilny i nie przepuszcza promieni rentgenowskich.
 • Protezy tymczasowe na łącznikach Balance C/ można nosić przez maksymalnie 6 miesięcy.