Polski
Home Back

Ankylos — Zabieg chirurgiczny

Elastyczność w chirurgii

System Ankylos daje elastyczność, która spełnia wymogi każdej sytuacji klinicznej. Prosty protokół chirurgiczny ułatwia przeprowadzenie zabiegu, prowadzi lekarza krok po kroku i uwzględnia gojenie przezśluzówkowe lub zamknięte. 

Przezroczyste szablony radiologicze służą do nakładania obrazów implantów na zdjęcia rentgenowskie i wspomagają planowanie zabiegu implantacji.

Conventional treatment planning

Planowanie leczenia konwencjonalnego

 • Szablony są przeznaczone dla danego implantu i umożliwiają wykonywanie zdjęć w różnym powiększeniu odpowiednio do skali zdjęć danego aparatu rentgenowskiego.
 • Szablon chirurgiczny — przygotowuje się formowaną termicznie szynę z kulkami radiograficznymi, które można precyzyjnie umieszczać w jamie ustnej pacjenta. 
 • Można go zmodyfikować do konwencjonalnego szablonu chirurgicznego
 • Planowanie leczenia protetycznego jest prostsze dzięki wstępnie wybranym komponentom protetycznym.
Simplant – Computer-guided treatment planning

Simplant — nawigowane komputerowo planowanie leczenia

Oprogramowanie do planowania Simplant umożliwia wybór precyzyjnych i przewidywalnych metod zabiegowych. Pomaga w ocenie anatomii pacjenta w kontekście proponowanej odbudowy protetycznej. Łatwo jest przekazać szczegóły planowanego leczenia zespołowi stomatologicznemu, pracowni protetycznej i pacjentowi. Każdy może zobaczyć i zrozumieć, na czym będzie polegało leczenie.

Więcej informacji o oprogramowaniu Simplant

Ankylos C/X implants

Implanty Ankylos C/X

Implanty Ankylos C/X dostępne są w czterech średnicach i sześciu długościach. Dzięki temu nadają się do wszystkich wskazań w implantologii stomatologicznej. Poszczególne implanty oznacza się dużą literą przypisaną do średnicy oraz numerem oznaczającym długość (6,6–17 mm). Średnicom implantów przypisane są różne kolory. Również narzędzia do przygotowania łoża implantu oznaczone są kolorami.

Sterylne opakowanie

Implanty Ankylos C/X dostarczane są w podwójnie sterylnym opakowaniu blistrowym i kartonowym pudełku. Taka forma opakowania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo produktu oraz zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych. Opakowanie ułatwia również przechowywanie produktów. Można je szybko wyjąć i z łatwością nimi manipulować podczas zabiegu chirurgicznego. Do każdego implantu dołączona jest także śruba zamykająca oraz wstępnie zamontowany przenośnik.

Średnice i długości

Diameter and Lengths

Zestawy chirurgiczne do systemu Ankylos wykonane są z tworzywa i mają strukturę modułową — obejmują wszystkie narzędzia wymagane do znormalizowanej procedury chirurgicznej. Lekkie kasety z tworzywa z przegródkami, stanowią całość wraz z pojemnikiem na użyte narzędzia.  Precyzuja konkretną sekwencję postępowania podczas zabiegu. Wszystkie narzędzia są bezpiecznie utrzymywane w uchwytach silikonowych.

Do systemu Ankylos dostępne są trzy rodzaje zestawów chirurgicznych:

 1. Protokół osadzania maszynowego (tylko implanty typu Ai B) - obejmuje narzędzia do maszynowo wspomaganego osadzania implantów Ankylos A i B  (o średnicy 3,5 i 4,5mm)

 2. Protokół osadzania ręcznego — obejmuje narzędzia do osadzania implantów Ankylos A i B lub A, B i C z ręcznym wykańczaniem; narzędzia do maszynowego wykańczania dostępne są tylko dla implantów A i B, podobnie jak w przypadku pozostałych modułów do wiercenia; oddzielnie można zamówić do zestawu moduł do wiercenia dla implantów typu C i D (ręczny).

 3. Protokół chirurgii nawigowanej — obejmuje narzędzia o długości 8—14 mm do osadzania implantów Ankylos C/X typu A i B z wykorzystaniem szablonów; tuleje Sleeve-on-Drill konieczne przy zabiegach chirurgii nawigowanej należy zamówić oddzielnie.

Zestaw narzędzi Ankylos

Warunkiem powodzenia zabiegu implantacji jest dokładna, małoinwazyjna preparacja kości w łożu implantu. Zestaw narzędzi do systemu implantologicznego Ankylos zawiera precyzyjnie zaprojektowane narzędzia do przygotowania łoża.

Wiertła Tri-Spade (wiertła typu twist)

 • Dostosowane do średnicy implantu
 • Wiertła typu twist wielokrotnego użytku 
 • Górna i dolna krawędź oznaczeń pierścieniowych na wiertle wskazuje długości implantu
 • Obszary poniżej 6,6 mm oraz pomiędzy oznaczeniami 8/9,5 mm i 11/14 mm są zacienione, aby ułatwić orientację
Conical Reamers

Rozwiertaki stożkowe

 • Jeden rozwiertak na każdą średnicę i długość implantu
 • Stosowany do stożkowego rozszerzania nawierconego otworu w obszarze wyrostka
 • Można go również używać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do kondensacji kości w przypadku niskiej gęstości kości (rozwiertaki ręczne)

Gwintowniki

 • Gwintowniki dostosowane są do średnicy implantów i nadają się do wszystkich długości
 • Do gwintowania łoża implantu
 • Nie ma potrzeby gwintowania, jeśli gęstość kości jest znacznie obniżona

Po przygotowaniu łoża implantu należy postępować zgodnie z protokołem nawiercania krok po kroku, aby w sposób małoinwazyjny osadzić implant Ankylos.

W zależności od sytuacji klinicznej można zastosować protokół z gojeniem przezśluzówkowym lub zamkniętym. W przypadku gojenia przezdziąsłowego nie ma potrzeby wykonywania drugiego zabiegu chirurgicznego, a jednocześnie można wykorzystać potencjał regeneracyjny tkanki miękkiej do wytworzenia idealnego profilu wyłaniania korony.

Bone smoothing

1. Wygładzanie kości

Po mobilizacji płata śluzówkowo-okostnowego należy delikatnie wygładzić powierzchnię kości wyrostka za pomocą okrągłego wiertła z wewnętrznym chłodzeniem. 

Pilot drilling

2.  Nawiercanie pilotowe

Kierunek implantu określa się za pomocą wiertła typu twist.

Depth drilling

3. Nawiercanie głębokości

Górna krawędź oznaczeń pierścieniowych wskazuje długości implantu. Na początku zawsze stosuje się wiertło Tri-Spade A. Do osadzania implantów B, C i D otwór poszerza się kolejno większymi wiertłami.

Operation of the conical reamer motorized or manual

4. Maszynowa lub ręczna obsługa gwintownika

Rozwiertak stożkowy należy umieścić w nawierconym otworze i rozpocząć kształtowanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, bez używania nadmiernej siły.

Operation of the tap motorized or manual

5. Maszynowa lub ręczna obsługa gwintownika

Gwint należy przygotować zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Removing the implant from the packaging and placing the implant driver

6. Wyjmowanie implantu z opakowania i umieszczanie przenośnika implantu

Placing the implant motorized or manual

7. Osadzanie implantu maszynowo lub ręcznie

Disassembly of implant driver and placement head

8. Demontaż wkrętaka implantu i przenośnika

Trzymając przenośnik kluczem płaskim, poluzuj wewnętrzną śrubę mocującą śrubokrętem sześciokątnym 1 mm. Wierteł okrągłych i wierteł typu twist należy używać z prędkością obrotową 800 obr./min. W przypadku pracy maszynowej maksymalna prędkość wynosi 15 obr./min, a maksymalny moment obrotowy — 60 Ncm.

Podczas otwierania należy trzymać wewnętrzny blister w pozycji poziomej, zrywając ostrożnie folię do góry. Natychmiast zabezpieczyć i zachować znajdującą się w opakowaniu śrubę zamykającą, jeżeli planujemy gojenie zamknięte implantu.                                                                                                                                                                 

Maksymalna prędkość wynosi 15 obr./min, a maksymalny moment obrotowy — 50 Ncm.

Submerged healing

9a. Gojenie zamknięte

Jeśli zaplanowano gojenie zamknięte, po usunięciu przenośnika należy osadzić śrubę zamykającą.

Transgingival healing

9b. Gojenie przezśluzówkowe

Jeśli zaplanowano gojenie przezśluzówkowe, po usunięciu przenośnika należy osadzić śrubę gojącą o wysokości odpowiadającej wysokości tkanki dziąsła i planowanemu zasięgowi protezy.

Pobierz podręcznik chirurgiczny, aby dowiedzieć się więcej.