Polski
Home Back

Symbios — Instrumenty

Narzędzia i akcesoria do przeszczepów kostnych

Rozwiązania Symbios obejmują narzędzia do przeprowadzania zabiegów regeneracji kości. Są to rozwiązania do pobierania kości od pacjentów (autologiczny materiał do wszczepów kostnych) oraz przygotowania bloków kostnych i okien dostępu.

Wydajność ma kluczowe znaczenie, jeśli celem jest zapewnienie pacjentom szybkiego i atraumatycznego zabiegu oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych efektów. Ofertę narzędzi Symbios opracowano w celu zwiększenia skuteczności procedur przeszczepiania i regeneracji kości.

Zestaw Frios MicroSaw

Szybka i małoinwazyjna preparacja bloczków kostnych i okien dostępu:

 • Precyzyjna tarcza MicroSaw 0,29 mm umożliwiająca wykonanie idealnych cięć
 • Szybkość — szybka praca dzięki prostnicom i kątnicom Frios. Nawet w najtrudniejszych przypadkach anatomicznych.
 • Łatwość — kątnica Frios umożliwia precyzyjną preparację w obszarze zatrzonowcowym, nawet przy ograniczonej przestrzeni w jamie ustnej.
 • Atraumatyczność — osadzoną na zawiasach osłonę tkanki można łatwo zakładać i zdejmować. Bezpośrednie chłodzenie ostrza tarczy zapobiega przegrzewaniu podczas zabiegu.
 • Sprawdzona konstrukcja — w zastosowaniu klinicznym od 1986 r.

Frios FixationSet

 • Kompletny zestaw narzędzi do prezyzyjnego zakładania pinów i membran frios.
 • Szybkość i precyzja — dopasowany zestaw narzędzi do zakładania pinów do membran Frios.
 • Najlepsze wiertła jednorazowe — do wiercenia wstępnego w bardzo twardej kości.
 • Kompletny zestaw — kaseta zawiera też narzędzia do nawiercania i pozycjonowania Frios.

Frios SinusSet

 • Przejrzysty układ - wszystkie narzędzia są oznaczone kolorami i ułożone zgodnie z kolejnością użycia.
 • Przygotowanie okna od bocznej strony kości — od dużych zaokrąglonych wierteł pokrytych diamentem po cienkie wiertła szczelinowe, wszystkie narzędzia obrotowe są pod ręką.
 • Mobilizacja błony śluzowej zatoki — za pomocą zestawu zagiętych dźwigni.
 • Mieszanie materiału do augmentacji kości — stabilna zlewka chirurgiczna do mieszania.
 • Wypełnianie zatoki szczękowej za pomocą różnych aplikatorów chirurgicznych.

BoneTrap

Pobieranie niezbędnych wiórów kostnych podczas przygotowania łoża implantu stomatologicznego:

 • Upraszcza procedurę pobierania i używania kości autologicznej.
 • Eliminuje reakcje immunologiczne związane z zastosowaniem substytutów kości.
 • Ogranicza zapotrzebowanie na kosztowne sztuczne materiały.
 • Oszczędność czasu — jednorazowe i dostarczane jako sterylne.

Trepany Frios

Trepany do preparacji stożków kości autogennych

Narzędzie Frios BoneStud Remover

Narzędzie BoneStud Remover do łatwego usuwania kawałków kości.

Podczas sterowanej regeneracji kości/tkanki membrany muszą pozostać na swoim miejscu. Poniższe akcesoria zaprojektowano tak, aby proces gojenia nowo formowanej kości mógł przebiegać w sposób prawidłowy.

Piny do membran Frios

 • Idealne mocowanie - prawidłow zamocowane membrany zapobiegają przemieszczaniu się materiału i przyspieszają formowanie kości.
 • Wykonane ze stopu tytanu i sterylizowane promieniami gamma.
 • Można używać ze wszystkimi membranami wchłanialnymi i niewchłanialnymi.
 • Zestaw Frios FixationSet do zakładania pinów Frios Membrane Tack.