Polski
Home Back

Symbios — Membrany

Membrany GBR/GTR

Membrana służy do stabilizacji i zabezpieczenia ubytku poprzez niedopuszczenie do zarośnięcia tkanką dziąsłową. W wyjątkowych przypadkach Symbios PerioDerm Acellular Dermis stosuje się do leczenia recesji dziąsła od strony policzkowej.

Membrany resorbowalne

Wchłanialne membrany z grupy Symbios ułatwiają tworzenie warunków do narastania komórek i waskularyzacji, ukierunkowują gojenie kości, a także chronią przed nieprawidłowym wrastaniem komórek i bakteriami. Są wchłaniane przez organizm, przez co nie ma potrzeby ich chirurgicznego usuwania.

Symbios Collagen Membrane SR

Membrana Symbios Collagen Membrane SR (wolnoresorbowalna) jest materiałem bioresorbowalnym. Wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu typu I pobieranego z wołowego ścięgna Achillesa. Przeznaczona do wykorzystania w chirurgii jamy ustnej jako materiał umieszczany w miejscu implantacji, ubytku kości lub rekonstrukcji wyrostka kostnego w celu wspierania procesu gojenia ran powstałych w efekcie zabiegów chirurgii stomatologicznej.


• Bezpieczna dla pacjenta – wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu typu I pobieranego z wołowego ścięgna     Achillesa.
• Można zszyć lub umocować membranę pinami bez ryzyka rozerwania – wyjątkowe ułożenie włókien zapewnia wysoką
   wytrzymałość produktu.
• Zapobiega narastaniu nabłonka – zwarta powierzchnia.
• Wystarczająco zwarta by ułatwić założenie, ale łatwo układa się do kształtu wyrostka – optymalna elastyczność.
   Można zakładać na sucho lub po zwilżeniu

Wstępnie nawilżona membrana Symbios Collagen Membrane

Wstępnie nawilżona błona kolagenowa Symbios składa się ze zdrowej oczyszczonej tkanki pozyskanej z osierdzia
wołowego. Unikatowa dystrybucja w opakowaniu pozwalającym przechowywać błonę w stanie wstępnego nawilżenia umożliwia jej natychmiastowe wykorzystanie - błona jest elastyczna i łatwo dostosowuje się do kształtu wyrostka.


• Wstępnie nawilżona – wygodna, łatwa w użyciu.
• Pozwala się z łatwością kształtować i modelować – łatwość zakładania i robienia poprawek.
• Błona ze zdrowej tkanki osierdzia – może być zszyta lub spięta pinem, zapewniając stabilne mocowanie.
• Taka sama z obydwu stron – może być umieszczana w dowolny sposób.
• Czas resorpcji w przybliżeniu – 16 tygodni – zapewnia właściwą funkcję bariery w procedurach sterowanej regeneracji      kości i tkanek.
• Lepsze efekty leczenia stabilizującego – przewidywalny czas resorpcji.