Polski
Home Back
Home Rozwiązania do regeneracji Symbios Materiały do przeszczepów kostnych

Symbios — materiały do przeszczepów kostnych

W przypadku ubytków masy kostnej, materiały do przeszczepów kostnych mogą ułatwić utworzenie nowej kości lub przebudowę istniejącego wyrostka. Grupa produktowa Symbios obejmuje materiały do wykonywania przeszczepów ksenogenicznych, pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, które zapewniają odpowiednią regenerację kości.

Symbios Xenograft Granules

Materiały do przeszczepów pochodzenia zwierzęcego

Materiały te są wskazane do użytku w chirurgii periodontycznej, stomatologicznej oraz twarzowoszczękowej. Należy rozważyć ich zastosowanie w przypadkach, gdy kość autogenna nie jest wskazana lub nie jest dostępna w dostatecznej objętości. Struktura łączących się ze sobą makro i mikroporów wspiera formowanie się i wzrost nowej kości.

Materiały do przeszczepów pochodzenia roślinnego

Produkty glonopochodne są zbliżone do kości człowieka. Charakteryzują się wysoką porowatością do 1,1 cm3/g. Ich wyjątkowa struktura przypominająca plaster miodu z systemem połączonych gąbczastych kanałów i szczególnym składem chemicznym ma decydujące znaczenie dla wysokiej bioaktywności in-vivo.

Materiał pochodzenia wieprzowego Symbios® Xenograft

Granulat SYMBIOS Xenograft to nieorganiczne związki wchodzące w skład kości pochodzenia świńskiego, wskazane do użytku w chirurgii periodontycznej, stomatologicznej oraz twarzowo-szczękowej.
Należy rozważyć zastosowanie granulatu Symbios Xenograft w przypadkach, gdy kość autogenna nie jest wskazana lub nie jest dostępna w dostatecznej objętości na potrzeby planowanej procedury chirurgicznej. Nieorganiczna macierz kostna granulatu Symbios Xenograft posiada strukturę łączących się ze sobą makro i mikroporów wspierających formowanie się i wzrost nowej kości.

• System wzajemnie połączonych makro- i mikroporów – wspiera ukrwienie, wzrost kości i dostarczanie            substancji odżywczych.
• Wysoka porowatość przy 88% do 95% pustej przestrzeni – więcej miejsca na wzrost nowej kości.
• Szorstka faktura powierzchni – wspiera przyleganie komórek i wzrost kości.
• Węglanoapatyt – wspiera modelowanie gojącej się kości.
• Granulat staje się zwarty w momencie uwodnienia – łatwość pobierania i aplikacji w miejsce ubytku kości.
• Dostępne w słoiku lub strzykawce oraz w różnych objętościach – większy wybór dla lekarza klinicysty.
• Materiał dostępny w dwóch rozmiarach ziaren granulatu – 0.25 mm do 1.0 mm 1.0 mm do 2.0 mm

Materiał pochodzenia roślinnego Symbios Biphasic Bone Graft Material (BGM)

Dwufazowy materiał do przeszczepów kostnych SYMBIOS jest resorbowalnym, nieorganicznym materiałem kościotwórczym w formie granulatu uzyskiwanego z czerwonych alg morskich. Skład chemiczny tego produktu biologicznego o porowatej strukturze i między cząstkowych połączeniach, przypomina nieorganiczną część ludzkiej kości.
SYMBIOS Biphasic BGM składa się w 20% z hydroksyapatytu (HA) a w 80% z ß-trójfosforanu wapnia (ß-TCP). Im większa zawartość ß-TCP, tym szybsza resorpcja materiału.


• Właściwości osteokondukcyjne – budowa analogiczna do kości i połączone ze sobą pory.
• Stabilizacja objętości – właściwości resorpcji umożliwiają stabilizację objętości podczas formowania się tkanki kości.
• Prosta aplikacja – nasączenie krwią pacjenta i dodanie wiórów kości autogennej wspiera gojenie.
• Niemal całkowita resorpcja – SYMBIOS Biphasic BGM jest materiałem o kinetyce resorpcji restitutio ad integrum.
   Degradacja materiału i formowanie/gojenie się tkanki kości przebiegają w sposób zrównoważony.
• Dostępny w dwóch rozmiarach granulatu – 0.2 mm do 1.0 mm np. do augmentacji niewielkich ubytków 1.0 mm do 2.0 mm
   np. do augmentacji ubytków bocznych i podniesienia dna zatoki

Materiał pochodzenia roślinnego Frios Algipore

Mocno porowaty hydroksyapatyt — materiał do rekonstrukcji kości pochodzący z czerwonych alg morskich jest niezwykle podobny do hydroksyapatytu występującego w naturalnej kości.

  • Przyspiesza proces formowania się nowej struktury kostnej - osteokondukcję dzięki połączonym porom i chropowatej powierzchni
  • Niemal całkowite wchłanianie — Frios Algipore to materiał do regeneracji kości w sensie restitutio ad integrum, tzn. wyzdrowienia zupełnego.
  • Stabilna przestrzeń — dzięki idealnej kinetyce wchłaniania tworzy się stabilne rusztowanie podczas całej fazy formowania kości.
  • Wszechstronne zastosowanie — dostępne różne rozmiary ziarna.
  • Łatwość zastosowania — mieszanie z krwią pacjenta.
  • Ponad 30 lat zastosowania klinicznego — materiał Frios Algipore jest z powodzeniem stosowany od 1988 roku, od 1998 roku ma oznaczenie CE, a od 2003 roku został zaakceptowany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).