Polski
Home Back

Symbios — Informacje ogólne

Jak zawsze, celem naszej pracy jest przygotowanie produktów prostych i łatwych w użyciu: precyzyjna, skuteczna i szybka praca za każdym razem.

Kompleksowe rozwiązania do regeneracji

 

Grupa produktowa Symbios składa się z materiałów do przeszczepów kostnych,  resorbowalnych i nieresorbowalnych membran oraz instrumentów. Rozwiązania te wspomagają proces formowania się nowej struktury kostnej i zwiększają objętość i stabilność nowoutworzonej tkanki, umożliwiając uzyskanie przewidywalnych i długoczasowych efektów leczenia, istotnych zarówno dla jacjentów, jak i lekarzy praktyków.