Polski
Home Back

Łącznik Atlantis Abutment Produkty

Produkty Atlantis są zamawiane przez techników dentystycznych. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest konto w systemie Atlantis WebOrder — można zarejestrować się w witrynie internetowej lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem, by uzyskać pomoc. Wszystkie wymienione tu produkty są sprzedawane za pośrednictwem systemu Atlantis WebOrder.

Produkty przeznaczone do rozwiązań cementowanych

Plik podstawowy Atlantis to cyfrowe odzwierciedlenie zewnętrznej powierzchni łącznika Atlantis oraz jego otoczenia, które pozwala zaprojektować czapeczkę i ostateczną odbudowę nawet przed otrzymaniem fizycznego zamówienia na łącznik Atlantis. Plik podstawowy Atlantis można zamówić, korzystając ze skanowania w pracowni protetycznej Atlantis lub kiedy skanowanie wykonywane jest przez Dentsply Sirona Implants.

Właściwości i zalety

Zapewnia lepsze warunki wstępne dla:

 • wygodnego i wydajnego cyfrowego przebiegu pracy
 • skrócenia czasu realizacji końcowego produktu
 • zwiększenia dokładności i dopasowania korony

Dostępne dla 3M ESPE Lava, 3Shape i Dental Wings.

Zaprojektowany w wyjątkowy sposób łącznik przeznaczony dla indywidualnego pacjenta

Atlantis abutments in titanium, gold-shaded titanium and Zirconia
 • Zindywidualizowany profil wyłaniania korony zwiększający estetykę tkanek miękkich
 • Brzegi zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe i bezpieczne usunięcie nadmiaru cementu
 • Dostępny w wersjach z biozgodnych materiałów i zgodny z szerokim zakresem połączeń implantów

Przy zamawianiu wszystkich projektów łączników Atlantis istnieje możliwość zamówienia klucza pozycjonującego do łącznika.

Właściwości i zalety

Łączniki Atlantis zapewniają wyjątkowe rozwiązania protetyczne:

 • Zaprojektowane na podstawie końcowego kształtu zęba dla lepszego efektu estetycznego dzięki wykorzystaniu oprogramowania Virtual Atlantis Design (VAD)
 • Zgodne ze wszystkimi głównymi systemami implantologicznymi
 • Uproszczony proces odbudowy
 • Kompleksowy program gwarancyjny
Atlantis Abutment in titanium

Łącznik Atlantis z tytanu

Łącznik Atlantis z tytanu jest przeznaczony do odbudów cementowanych i frezowany z litego, biozgodnego bloku ze stopu tytanu.

Materiał

Stop tytanu 6Al-4V (klasa V).

Łącznik Atlantis z tytanu w kolorze złota

Łącznik Atlantis z tytanu w kolorze złota jest przeznaczony do stosowania przy odbudowach cementowanych. Jest on frezowany z litego, biozgodnego bloku ze stopu tytanu, stopu tytanu 6Al-4V (klasa V) i powlekany cienką warstwą azotku tytanu (TiN). Warstwa ta nadaje ciepły złotawy odcień — idealny w przypadkach trudnych pod względem estetyki, kiedy tkanka miękka jest cienka lub w przypadku stosowania w pełni ceramicznej korony.

Powłoka azotku tytanu pokrywa cały łącznik z wyjątkiem obszaru styku łącznik/implant i śruba/łącznik. Jest to idealne rozwiązanie w przypadkach trudnych pod względem estetyki, kiedy tkanka miękka jest cienka lub w przypadku stosowania korony w pełni ceramicznej.

Materiał

 • Stop tytanu 6Al-4V (klasa V)
 • Powlekany azotkiem tytanu (TiN) 
 • Grubość warstwy powlekającej: 0,5–4 μm
Atlantis Abutment in zirconia

Łącznik Atlantis z tlenku cyrkonu

Wykonane w całości z tlenku cyrkonu i frezowane z litego bloku, aby zachować naturalny kolor przypominający kolor zęba, łączniki te charakteryzują się wysoką odpornością i trwałością.

Zastosowanie tlenku cyrkonu pozwala w większym stopniu ograniczyć odkładanie się płytki nazębnej w porównaniu z tytanem.

Uwaga: Zastosowanie łączników z tlenku cyrkonu musi być poprzedzone dokładną analizą w przypadkach niekorzystnych warunków obciążenia w zgryzie. Wszelkie modyfikacje łączników Atlantis wykonanych z tlenku cyrkonu mogą wpłynąć na ich wytrzymałośc mechaniczną i wiązać się z ryzykiem zmiany właściwości materiału (np. podczas szlifowania). Porcelana/barwnik powinny mieć taki skład, aby ich CTE (współczynnik rozszerzalności cieplnej) był odpowiedni dla tlenku cyrkonu/tytanu.

Materiał

 • Tetragonalne polikryształy tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem (Y-TZP)
 • Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: 10,6 x 10-6/K-1
 • Kolor: Cztery odcienie

Wszystkie łączniki Atlantis są dostarczane z odpowiednią śrubą łącznika, która jest optymalnie dostosowana do wewnętrznej geometrii łącznika.

Właściwości i zalety

Materiał
Wszystkie łączniki wykonane z tytanu, łączniki powlekane azotkiem tytanu (TiN) oraz śruby są wykonane z tytanu klasy 5 Ti-6Al-4V ELI spełniającego normę F-136 ASTM.

Wskazania do stosowania
Zawsze należy używać śruby łącznika dostarczanej z projektem. Śrub łącznika dostarczonych przez producenta implantów nie można używać w zastępstwie dostarczonej śruby łącznika Atlantis, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Produkty przeznaczone do rozwiązań przykręcanych

Łącznik koronowy Atlantis jest przeznaczony do stosowania w ramach przykręcanych odbudów pojedynczych zębów. Służy on jako baza do nałożenia porcelany lub kompozytu. 

Właściwości i zalety

 • Dostępny w wersji z tytanu i tlenku cyrkonu w pięciu odcieniach, aby można było uzyskać równomierny, naturalny kolor przypominający kolor zęba.
 • Odbudowa ostateczna jest zakładana w zaledwie jednym kroku — nie ma potrzeby modyfikacji łącznika ani cementowania.
 • Rozwiązanie przykręcane umożliwia także łatwe wyjmowanie, jeśli będzie to konieczne.

Rozwiązanie Atlantis CustomBase

Rozwiązanie Atlantis CustomBase to przeznaczone dla indywidualnego pacjenta rozwiązanie protetyczne składające się z korony Atlantis, łącznika Atlantis oraz śruby łącznika Atlantis. Łącznie elementy te spełniają funkcję pełnej odbudowy pojedynczego zęba w ramach odbudów przykręcanych.
Koronę należy cementować z łącznikiem Atlantis poza jamą ustną pacjenta.

Rozwiązanie Atlantis CustomBase jest dostępne w wersji z: 

 • Koroną Atlantis
  (zredukowaną lub pełnokonturową z otworem na śrubę)
 • Plikiem korony Atlantis
  (zredukowanej lub pełnokonturowej z otworem na śrubę)
 • Plikiem podstawowym Atlantis
  (ze wskazaniem lokalizacji otworu na śrubę)

Plik korony Atlantis

Plik korony Atlantis to dotyczący indywidualnego pacjenta plik cyfrowy z projektem korony:

 • Utworzony z wykorzystaniem oprogramowania Virtual Atlantis Design (VAD)
 • Pliki są dostępne do przeglądania i edycji za pośrednictwem edytora Atlantis Editor
 • Plik korony jest pobierany bezpośrednio do oprogramowania frezarki w pracowni protetycznej, gdzie następnie korona jest frezowana w wybranym materiale

Wieloelementowe rozwiązanie składa się ze zredukowanej korony Atlantis CustomBase z kanałem do wprowadzenia śruby oraz łącznika Atlantis wykonanego z tytanu lub tytanu w kolorze złota. 

Właściwości i zalety

Materiał i kolor
Frezowane z monolitycznego, przezroczystego tlenku cyrkonu. Porcelana/barwnik powinny mieć taki skład, aby ich CTE (współczynnik rozszerzalności cieplnej) był odpowiedni dla tlenku cyrkonu — należy odnieść się do części Korona Atlantis, zredukowana.

Wskazania do stosowania
Są one przygotowane do bezpośredniej aplikacji materiału licówki. Koronę należy cementować z łącznikiem Atlantis poza jamą ustna pacjenta i powinna ona pełnić funkcję przykręcanej odbudowy pojedynczego zęba. Korony Atlantis są wykonywane z przestrzenią na cement szerokości 40 μm.

Plik korony Atlantis

Plik korony Atlantis to dotyczący indywidualnego pacjenta plik cyfrowy z projektem korony:

 • Utworzony z wykorzystaniem oprogramowania Virtual Atlantis Design (VAD)
 • Pliki są dostępne do przeglądania i edycji za pośrednictwem edytora Atlantis Editor
 • Plik korony jest pobierany bezpośrednio do oprogramowania frezarki w pracowni protetycznej, gdzie następnie korona jest frezowana w wybranym materiale

Wieloelementowe rozwiązanie składa się ze zredukowanej korony Atlantis CustomBase z kanałem do wprowadzenia śruby oraz łącznika Atlantis wykonanego z tytanu lub tytanu w kolorze złota. 

Rozwiązanie Atlantis CustomBase

Rozwiązanie Atlantis CustomBase to przeznaczone dla indywidualnego pacjenta rozwiązanie protetyczne składające się z korony Atlantis, łącznika Atlantis oraz śruby łącznika Atlantis. Łącznie elementy te spełniają funkcję pełnej odbudowy pojedynczego zęba w ramach odbudów przykręcanych.
Koronę należy cementować z łącznikiem Atlantis poza jamą ustną pacjenta.

Rozwiązanie Atlantis CustomBase jest dostępne w wersji z: 

 • Koroną Atlantis
  (zredukowaną lub pełnokonturową z otworem na śrubę)
 • Plikiem korony Atlantis
  (zredukowanej lub pełnokonturowej z otworem na śrubę)
 • Plikiem podstawowym Atlantis
  (ze wskazaniem lokalizacji otworu na śrubę)

Korona Atlantis, zredukowana

Harmonijne dopasowanie, funkcjonalność oraz estetyka w przypadku cementowanych odbudów pojedynczego zęba.

Stopień/brzeg korony — dla lepszego wsparcia porcelany przy krawędzi

Niewykończona powierzchnia licowania — dla bezpośredniej aplikacji porcelany

Równa przestrzeń na cement — ułatwia prawidłowy proces cementowania

Zakres redukcji — Od 0,5–2,0 mm ze wszystkich stron

Plik korony Atlantis

Plik korony Atlantis to dotyczący indywidualnego pacjenta plik cyfrowy z projektem korony:

 • Utworzony z wykorzystaniem oprogramowania Virtual Atlantis Design (VAD)
 • Pliki są dostępne do przeglądania i edycji za pośrednictwem edytora Atlantis Editor
 • Plik korony jest pobierany bezpośrednio do oprogramowania frezarki w pracowni protetycznej, gdzie następnie korona jest frezowana w wybranym materiale

Rozwiązania utrzymywane na miejscu dzięki siłom tarcia

Łączniki Atlantis przeznaczone do rozwiązań utrzymywanych na miejscu dzięki siłom tarcia 

Atlantis Conus Abutment — rozwiązanie zindywidualizowane z tytanu w kolorze złota jest przeznaczone do stosowania przy ruchomych, nieosiadających mostach lub protezach nakładkowych mocowanych na zaczepach. 

Właściwości i zalety

 • Zalecane w przypadkach, gdy wymagane jest zastosowanie różnych opcji projektowych, ale fragment w postaci odbudów równoległych jest również potrzebny.

 • Czapeczka nakładana na wykonany na zamówienie dla indywidualnego pacjenta łącznik Atlantis Conus Abutment jest wykonywana w pracowni protetycznej.

Atlantis Conus Abutment — rozwiązanie zindywidualizowane wykonywane z tytanu jest przeznaczone do stosowania przy wyjmowanych, nieosiadających mostach lub protezach nakładkowych mocowanych na zaczepach.

Właściwości i zalety

 • Zalecane w przypadkach, gdy wymagane jest zastosowanie różnych opcji projektowych, ale fragment w postaci odbudów równoległych jest również potrzebny.
   
 • Czapeczka nakładana na wykonany na zamówienie dla indywidualnego pacjenta łącznik Atlantis Conus Abutment jest wykonywana w pracowni protetycznej.

Atlantis Conus Abutment — proteza nakładkowa z tytanu przeznaczona do stosowania przy wyjmowanych, nieosiadających protezach mocowanych na zaczepach. Jest ona przeznaczona dla odbudów całego łuku z wykorzystaniem protezy nakładkowej.

Właściwości i zalety

Rozwiązanie stożkowe zapewniające unikalne połączenie łatwości zdejmowania ze stabilnością charakterystyczną dla rozwiązań mocowanych na stałe.
Łączniki zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić ich równoległość oraz aby pasowały do czapeczek SynCone 5. Są one dostarczane z niezbędnym kluczem pozycjonującym Atlantis.