Polski
Home Back

Simplant – Ogólne informacje

Nawigowany zabieg chirurgiczny, planowanie leczenia implantoprotetycznego z punktu widzenia odbudowy

Simplant to kompleksowy system 3D zapewniający stomatologom precyzyjną i przewidywalną procedurę leczenia implantologicznego Simplant — od skanowania i planowania poprzez nawiercanie i wprowadzanie implantu aż do odbudowy tymczasowej Immediate Smile.

Sound science with Dentsply Sirona Implants

Można zapoznać się z wynikami badań dotyczących systemu Simplant, kompleksowego systemu 3D opracowanego w celu zapewnienia stomatologom precyzyjnej i przewidywalnej procedury leczenia implantologicznego. Pod poniższymi łączami można znaleźć obszerną dokumentację produktów Simplant z zestawieniem dostępnych danych naukowych i streszczeniem opublikowanych najważniejszych ustaleń badawczych przemawiających za stosowaniem systemu Simplant.

Materiał:

Streszczenie naukowe, cyfrowe rozwiązania implantologiczne

Recenzja naukowa, Simplant

Sprawozdanie naukowe — Znacznie lepsza precyzja przy zastosowaniu Simplant Guide

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej informacji o dokumentacji naukowej dotyczącej produktów Dentsply Sirona Implants można znaleźć, klikając przycisk poniżej.